Petycja ws. udoskonalenia życia z zakresu życia społecznego obywateli w postaci zabezpieczenia medycznego regionu częstochowskiego na postawie art. 26 o działalności leczniczej poprzez ogłoszenie konkursu ofert

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870).

Data złożenia petycji: 07.12.2020 r.

Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż: 07.03.2021 r.

Data załatwienia petycji:
Sposób załatwienia petycji:Załączniki:

Petycja
Pismo - przedłużenie