1. Więcej w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eca85ad7-3416-4e9c-934e-0f5c804753fdZałączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. Specyfikacja Warunków Zamówienia
Odpowiedzi na pytania 1-31 oraz zmiana SWZ
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia