Zadania z zakresu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy realizuje:

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
ul. Szymanowskiego 15
42-217 Częstochowa

Tel.: 34 370 61 00
Fax.: 34 324 31 30
mail: pup@czestochowa.pl

Strona internetowa PUP
Biuletyn Informacji Publicznej PUP