[start]Petycja ws. umorzenia opłaty za śmieci od uchodźców z Ukrainy[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: brak zgody wynikającej z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 870).

Data złożenia petycji: 26.04.2022 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż: 26.07.2022 r.

Data załatwienia petycji:
Sposób załatwienia petycji:Załączniki:

petycja
prośba o zajęcie stanowiska
stanowisko CUK