[start]Ogłoszenie przetargowe:
1) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. Srebrna, działka nr 22/8 w obrębie 116,
2) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości  i udziału w nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. Przemysłowa 12, udział wynoszący 9/12 części w działce nr 62 w obrębie 148; ul. Przemysłowa 14, działka nr 61 w obrębie 148,
3) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. prof. Stanisława Kontkiewicza, działki nr nr 78/8 i 78/9 w obrębie 62,
4) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. prof. Stanisława Kontkiewicza, działki nr nr 78/11 i 78/13 w obrębie 62,
5) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. prof. Stanisława Kontkiewicza, działki nr nr 180/6 i 180/7 w obrębie 62,
6) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. prof. Stanisława Kontkiewicza, działki nr nr 180/9 i 180/11 w obrębie 62,
7) pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa: Częstochowa, ul. Ogrodowa 7 i 9, działki nr nr 31/2 i 32 w obrębie 148.

Ogłoszenie obowiązuje od dnia 22 lipca 2022 r. do dnia 23 września 2022 r.

Szczegóły w załączniku.[koniec]Załączniki:

Załącznik - ogłoszenie