dokumenty w załącznikach

link do ogłoszenia w miniportalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/87e6cf63-0fbd-4ffc-86a4-1c11a02e3beb

Identyfikator postępowania w miniportalu:

87e6cf63-0fbd-4ffc-86a4-1c11a02e3bebZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja warunków zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia