Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2023 r. pn. „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu”.

Termin składania ofert od dnia 22 lutego 2023 r. do 8 marca 2023 r.

Szczegóły w załącznikach.

 Załączniki:

OGŁOSZENIE
Wzór Oświadczenia
Załącznik 1 - Wzór oferty
Załącznik 2 - Zaktualizowany harmonogram i kosztorys
Załącznik 3 - Wzór umowy
Załącznik 4 - Wzór sprawozdania