Procedura wyboru realizatora programu polityki zdrowotnej w 2023 roku pn. „Rehabilitacja i wspieranie aktywności ruchowej dla seniorów, mieszkańców miasta Częstochowy na lata  2013-2017 - kontynuacja programu na lata 2018 – 2022, kontynuacja na lata 2023-2027”.

Termin składania ofert od dnia 15.03.2023 r. do 29.03.2023 r.

Konkurs został rozstrzygnięty decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 19 kwietnia 2023 roku.

Szczegóły w załącznikach.Załączniki:

Ogłoszenie
Załącznik 1 - Oferta
Załącznik 2 - Zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania
Załącznik 3 - Wzór umowy
Załącznik 4 - Sprawozdanie
Klauzuula do oferty
Klauzula do umowy
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu