Termin składania ofert do 19.01.2024 r. Szczegóły w załącznikach.Załączniki:

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna
załącznik nr 1- oświadczenie
załącznik nr 2- dostępność