Pomoc dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi Asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością.

Termin składania ofert: 24.01.2024 r.

Publikacja w dniach od 03.01.2024 r. do 24.01.2024 r.Załączniki:

Klauzula informacyjna
Załącznik nr 1
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Załącznik nr 2
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego