konkurs ofert na wybor realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku pn. „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu 

u  2-letnich dzieci mieszkańców Miasta Częstochowy”.Załączniki:

ogłoszenie
klauzula-osoba do kontaktu
oświadczenie
klauzula