Konkurs ofert na wybór realizatora zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku pn. „Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u  2-letnich dzieci mieszkańców Miasta Częstochowy” w 2024 rokuZałączniki:

ogłoszenie
klauzula-osoba do kontaktu
oświadczenie
klauzula