Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Walczymy o województwo

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk przypomina obietnice dotyczące województwa częstochowskiego i pisze list do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem władz miasta, jeżeli sprawa korekt administracyjnych nie zostanie załatwiona w ciągu najbliższych miesięcy, temat zostanie „zamrożony” na najbliższe 10 lat. Powodem jest rozpoczynający się proces negocjacji dotyczący podziału środków na regiony w perspektywie unijnej po 2020 r.

Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów


Szanowny Panie Premierze,


Jako prezydent Miasta Częstochowy, reprezentujący częstochowianki i częstochowian, ponownie wnioskuję do Rządu RP o uwzględnienie postulatu przywrócenia na mapę administracyjną Polski województwa częstochowskiego.

Proszę także o informację czy w tej sprawie były, są lub będą w najbliższym czasie podejmowane jakiekolwiek działania stwarzające podstawy do zmian administracyjnych.

Przypomnę, że deklaracje dotyczące odtworzenia województwa były mieszkankom
i mieszkańcom naszego miasta oraz subregionu składane wielokrotnie przez prominentnych polityków
oraz przedstawicieli obecnie rządzącej partii.

Podczas wizyty w naszym mieście jeszcze w 2014 r. Jarosław Kaczyński stwierdził, że przy tworzeniu obecnego podziału województw popełniono błędy, a Częstochowa została pozbawiona swojej pozycji w sposób nieuzasadniony i powinna ją odzyskać. W październiku 2015 r., w odpowiedzi na list przewodniczącego Zarządu Regionu częstochowskiej „Solidarności”, prezes Prawa i Sprawiedliwości potwierdził, że sprawa województwa częstochowskiego jest elementem programu PiS i zapowiedział konsultacje społeczne w tej sprawie, w przypadku powołania przez jego partię Rządu (kopia listu w załączeniu).

Andrzej Duda w czasie spotkania z mieszkańcami i dziennikarzami w auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w lutym 2015 r. zadeklarował, że jeśli zostanie Prezydentem RP, podejmie starania o utworzenie województwa częstochowskiego.

Częstochowski poseł Szymon Giżyński w oświadczeniu datowanym 16 października 2015 r. złożył własnoręcznie podpisane przyrzeczenie, że „jeśli mieszkańcy Częstochowy i regionu wybiorą
w większości kandydatów PiS do Sejmu i PiS będzie miał największą siłę w polskim parlamencie to
do końca kadencji czyli 2019 roku przywrócimy województwo częstochowskie”
(kopia oświadczenia
w załączeniu).

Większościowy Rząd Prawa i Sprawiedliwości w 2015 r. powstał - teraz to Pan stoi na jego czele. Jednak pomimo tych jasnych, cytowanych wyżej deklaracji, formułowanych m.in. przez lidera rządzącej partii, do dziś nie rozpoczęto procedury związanej choćby z konsultacjami, nie mówiąc już o potencjalnej zmianie administracyjnego statusu naszego miasta.

Tymczasem czas płynie. Prace te muszą być zsynchronizowane z kalendarzem programowania środków europejskich, aby nowy region był brany pod uwagę przy rozdziale funduszy w nowej perspektywie unijnej po 2020 roku. Mamy nadzieję, że jeszcze nie jest na to za późno, ale do końca tego półrocza mają ruszyć prace nad nową perspektywą finansową na lata 2021-2027.

Jej głównym elementem będą programy operacyjne dla województw. W ramach tych prac odbywać się będą bezpośrednie rozmowy pomiędzy Zarządem Województwa a Komisją Europejską. Wyniki negocjacji będą stanowiły cele polityki regionalnej dla lat 2021-2027, przy założeniu powrotu do zasady N+2. Przyjęte ustalenia praktycznie zamkną - aż do końca 2030 roku - możliwość przeprowadzenia jakichkolwiek rozmów o zmianach w podziale administracyjnym.


Częstochowa, jako miasto na prawach powiatu i lider subregionalny rozwija się m.in. dzięki przedsiębiorczości swoich mieszkańców, racjonalnemu zarządzaniu oraz umiejętności pozyskiwania środków unijnych. Każdego roku traci jednak realnie na braku statusu stolicy województwa. Obietnice polityków obudziły nadzieje mieszkańców na odzyskanie przez nasze miasto właściwej roli na administracyjnej mapie Polski. Teraz czują się zawiedzeni, potraktowani przedmiotowo, wykorzystani do realizacji celów politycznych obecnie rządzącej partii.


Przypomnę, że hasło powrotu województwa częstochowskiego wielokrotnie, w różnych kontekstach, pojawiało się w debatach społecznych, politycznych i akademickich dotyczących roli naszego miasta w województwie śląskim oraz jego znaczenia dla sąsiednich miejscowości. Od czasu reformy administracyjnej, sytuującej Częstochowę w regionie śląskim, wielokrotnie na różnych forach wykazywano kulturowe i historyczne różnice, eksponowano społeczno-ekonomiczne straty wynikające z utraty statusu miasta wojewódzkiego i wskazywano na potencjał miasta - w wielu sferach większy od miast, które są obecnie ośrodkami wojewódzkimi.

Status wojewódzki dawał miastu możliwości rozwojowe, których utracenie w 1999 r. odbijało się w następnych latach niekorzystnie na życiu gospodarczym i społecznym. Mieszkanki i mieszkańcy ciągle odczuwają tę stratę, o czym świadczy ich aktywny udział w akcji podpisywania i wysyłania apelu w sprawie odzyskania województwa do byłej Premier Rządu RP Beaty Szydło. Ograniczenie Częstochowie rozwojowych możliwości przełożyło się bowiem w odczuwalny sposób na perspektywy życiowe i jakość życia wielu ludzi. Jednocześnie Częstochowie, ani wówczas, ani obecnie nie zapewniono istotnych działań osłonowych, które rekompensowałyby utratę statusu stolicy województwa.

Częstochowa, pozostająca poza Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, jest pozbawiona wsparcia
i dodatkowych środków, jakie daje
41 miastom i gminom Województwa Śląskiego obowiązująca ustawa metropolitalna.

Szans Częstochowy nie wyrówna też Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), gdzie jednym z projektów strategicznych jest „Pakiet dla średnich miast”. Częstochowa nie znalazła się wśród 122 ośrodków miejskich, które – przynajmniej w deklaracjach – mogą liczyć na szczególne wsparcie, bo - zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk - nasze miasto nie jest „w największym stopniu zagrożona utratą funkcji społeczno-gospodarczych”.

Z jednej strony mamy satysfakcję, że działania samorządu oraz przedsiębiorczość mieszkańców przynoszą pozytywne, prorozwojowe efekty. Z drugiej - jesteśmy pozbawieni nie tylko wojewódzkiego statusu, ale także możliwości bycia beneficjentem projektu, z którego mają korzystać inne ośrodki miejskie – w tym byłe stolice województw. Takie rozwiązanie kłóci się – w naszej ocenie - z zasadą sprawiedliwości społecznej.

Panie Premierze!

Częstochowa pozostaje największym w Polsce miastem pozbawionym statusu wojewódzkiego, większym od kilku, które taki status utrzymują, jak choćby Opole, Kielce czy Rzeszów. Jest jednym z najważniejszych ośrodków pielgrzymkowych świata chrześcijańskiego. Ma też własne, bogate tradycje kulturowe, odmienne od tradycji ziem śląskich, których administracyjnie stała się częścią w ramach podziału terytorialnego z 1999 roku.

Sprawa województwa w kontekście przyszłości miasta i regionu ma dla częstochowian bardzo istotne znaczenie. Jako prezydent miasta już kilkakrotnie kierowałem stosowną korespondencję m.in.
do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premier Beaty Szydło i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dotychczas nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, która jasno odnosiłaby się do składanych deklaracji
i wskazywała konkretne terminy prac dotyczących zmian na mapie administracyjnej kraju, dających szansę na reaktywację województwa częstochowskiego.

W 2017 r. ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak mówił
o możliwości rozpoczęcia procedury ewentualnej korekty administracyjnej dotyczącej województwa częstochowskiego, dopiero w następnej kadencji Sejmu RP, w przypadku utrzymania władzy przez obecnie rządzącą opcję. Nie jest to odpowiedź satysfakcjonująca częstochowianki i częstochowian, którzy zaufali parlamentarzystom oraz decydentom „dobrej zmiany”, kształtującym politykę naszego kraju, także w zakresie podziału administracyjnego.


Społeczność Częstochowy i subregionu czeka na te dobre zmiany, a nie na kolejne obietnice. Czas by je spełnić – właśnie mija
. Z pewnością zgodzi się Pan, Panie Premierze, że hasło „dotrzymujemy słowa” nie brzmi w Częstochowie i okolicach, zwłaszcza wśród zwolenników powrotu województwa częstochowskiego, zbyt wiarygodnie.

Pozwalam sobie więc raz jeszcze zaapelować do Pana o podjęcie szybkich oraz konkretnych działań i decyzji, które pozwoliłyby doprowadzić do zwiększenia roli Częstochowy na mapie Polski oraz uzyskania przez nasze miasto narzędzi rozwojowych, jakimi dysponują ośrodki wojewódzkie.


Z poważaniem
Krzysztof Matyjaszczyk

Załączniki:
- kopia listu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do przewodniczącego Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” Jacka Strączyńskiego z 8 października 2015 r.
- kopia oświadczenia posła na Sejm RP Szymona Giżyńskiego z 16 października 2015 r.


DZIAŁANIA NA RZECZ PRZYWRÓCENIA WOJEWÓDZTWA CZĘSTOCHOWSKIEGO

Prezydent Częstochowy wystosował list do Jarosława Kaczyńskiego jako gwaranta obietnic wyborczych, w sprawie realizacji zapowiedzi przywrócenia na mapę administracyjną Polski województwa częstochowskiego (data listu 17.08.2017) - list do Jarosława Kaczyńskiego

Rada Miasta Częstochowy w kwietniu 2017 r. zaapelowała do Rządu RP o jednoznaczną deklarację dotyczącą utworzenia województwa częstochowskiego. Przyjęte stanowisko nawiązywało do ministerialnych wypowiedzi związanych ze sprawą województwa częstochowskiego, które padły w czasie obrad Sejmu RP - stanowisko Rady Miasta Częstochowy z 2017r.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk wysłał list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, gdzie przypomniał o wojewódzkich aspiracjach Częstochowy, odwołując się do deklaracji z czasów kampanii wyborczej, kiedy obecny Prezydent RP zapowiadał stworzenie strategii rozwojowej dla byłych miast wojewódzkich. Andrzej Duda mówił o tym w Częstochowie – w Akademii im. Jana Długosza 19 lutego 2015 roku (data listu 1.03.2016) - list do Prezydenta RP Andrzeja Dudy

→ Stosowne stanowisko w tej sprawie przyjęła Rada Miasta Częstochowy(Stanowisko Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego) - stanowisko Rady Miasta Częstochowy z 2015r.

Apel Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka o poparcie inicjatywy przywrócenia województwa częstochowskiego i masową wysyłkę listu otwartego do kancelarii Premier RP Beaty Szydło (wystosowanego w listopadzie 2015 r.); kolejny list wysłany w lutym 2016 r. Prezydent czynił także starania o osobiste spotkanie z Premier Beatą Szydło - list do Premier Beaty Szydło

Do akcji przyłączyła się Młodzieżowa Rada Miasta Częstochowy, kierując list do Pani Premier Beaty Szydło.

Apel Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka został przekazany mediom, jako list był przesyłany mieszkańcom pocztą tradycyjną oraz promowany na miejskich stronach internetowych i na kontach Częstochowy w portalach społecznościowych.

Częstochowianie mogli złożyć podpisy pod listem do Premier na specjalnych stoiskach w różnych częściach miasta, bądź wysyłać go elektronicznie.

Częstochowa wraz z partnerami zachęcała do włączenia się w kampanię „wojewódzką”, organizując różnorodne wydarzenia. Pod hasłami „JASNE, ŻE WOJEWÓDZTWO CZĘSTOCHOWSKIE” oraz „SERCEM ZA WOJEWÓDZTWEM CZĘSTOCHOWSKIM” odbyły się m.in.:turniej e-sportowy Let`s Play Częstochowa, biegowyMaraton „42-200 Częstochowskie”,Motocyklowy Rajd Jurajski, Mistrzostwa w Squash’u "Jasne, że częstochowskie", rowerowy Maraton MTB - Trek Demo Challenge, Senioralia, międzynarodowy turniej tenisa stołowego ITTF Challenge Częstochowa, pikniki rodzinne, symboliczny marsz 1 maja,Dni Częstochowy czy debaty akademickie. W ramach akcji wyprodukowano gadżety promocyjne z logo kampanii oraz materiały wideo promujące potencjał ekonomiczny, społeczny, kulturalny i naukowy Częstochowy.

Miasto zleciło też przygotowanie analizy skutków ekonomicznych w zakresie pozyskiwania środków unijnych w sytuacji powołania nowego województwa oraz pozostania w woj. śląskim; przedstawiło oraz promowało jej przekaz - w tym m.in. niebezpieczeństwo utraty przez miasto środków z Funduszy Spójności w przypadku pozostawania Częstochowy w woj. śląskim, jeżeli przekroczy ono 75% średniego unijnego PKB.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk prezentował niejednokrotnie argumenty na rzecz powołania woj. częstochowskiego na regionalnych forach samorządowych, co zaowocowało kilkoma stanowiskami rad gmin i powiatów, popierających projekt odtworzenia województwa (stosowne stanowisko przyjęła także oczywiście Rada Miasta Częstochowy).

Temat związany z szansami powołania województwa częstochowskiego jest omawiany także m.in. w czasie cyklicznych spotkań prezydenta z częstochowskimi parlamentarzystami.

Środki na promocję idei wojewódzkiej towarzyszą ciągle wielu organizowanym lub współorganizowanym przez miasto imprezom i inicjatywom: kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, turystycznym; są one corocznie „kierunkowo” zapisywane w budżecie promocyjnym Wydziału Kultury, Promocji i Sportu UM (w granicach 300-500 tys. zł);

Promocji idei wojewódzkiej służy również wydany album „Region Częstochowski jako województwo na dawnej pocztówce” Zbigniewa Biernackiego.

Deklaracje ugrupowania rządzącego w Polsce zmierzały do tematu odtworzenia województwa częstochowskiego. Prawo i Sprawiedliwość, pod warunkiem zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych, ma w przyszłej kadencji powrócić do sprawy. Częstochowski poseł Szymon Giżyński na tegorocznym spotkaniu z prezydentem miasta i parlamentarzystami naszego regionu zapowiadał, że jakieś fakty dotyczące projektu powołania województwa powinny nastąpić jeszcze w tym roku…

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij