Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Przetargi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zamówienie na: Zakup i dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji festiwalu w ramach projektu „Koniec języka za przewodnika”.

zamówienie na Zakup i dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji festiwalu w ramach projektu „Koniec języka za przewodnika”.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy ED.042.4.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13

zamówienie na: Wykonanie usługi przygotowania, dowozu oraz podania cateringu dla potrzeb organizacji Festiwalu Międzyszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Koniec języka za przewodnika".

zamówienie na Wykonanie usługi przygotowania, dowozu oraz podania cateringu dla potrzeb organizacji Festiwalu Międzyszkolnego w ramach realizacji projektu pn. „Koniec języka za przewodnika".

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ED.042.4.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, ul. Śląska 11/13

zamówienie na: Promocja Częstochowy poprzez zespół ekstraligi żużlowej biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o.

zamówienie na Promocja Częstochowy poprzez zespół ekstraligi żużlowej biorący udział w rozgrywkach organizowanych przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZ.271.46.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko Wydz. Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Zakup i dostawę szafy do Biura Projektu „Kuźnia talentów”

zamówienie na Zakup i dostawę szafy do Biura Projektu „Kuźnia talentów”

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy ED.042.13.2014

zamawiający Gmina Miasta Częstochowa

tryb zamówienia zapytanie o cenę

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy, ul .Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, pok. nr 104

zamówienie na: Dostawa i montaż UPS-ów i patchcordów kablowych dla budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13

zamówienie na Dostawa i montaż UPS-ów i patchcordów kablowych dla budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZ.271.38.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia dostawy

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Częstochowie,ul. Rozdolna 5

zamówienie na Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 3 w Częstochowie,ul. Rozdolna 5

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZ.271.32.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter)

zamówienie na: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 49, ul. Jesienna 42 w Częstochowie.

zamówienie na Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 49, ul. Jesienna 42 w Częstochowie.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZ.271.30.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji

zamówienie na: Wykonanie remontu basenu pływackiego o pow. 425,0 m2 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie.

zamówienie na Wykonanie remontu basenu pływackiego o pow. 425,0 m2 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Baczyńskiego 2a w Częstochowie.

Status zamówienia unieważnione

nr sprawy 154526 – 2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter)

zamówienie na: Nadanie oceny zdolności kredytowej (rating) Miastu Częstochowa dla waluty krajowej i zagranicznej.

zamówienie na Nadanie oceny zdolności kredytowej (rating) Miastu Częstochowa dla waluty krajowej i zagranicznej.

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZ.271.28.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Administracji i Nadzoru, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: Budowa przyłącza hydrantowego, dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie oraz remont wewnętrznej instalacji wodociągowej p. pożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144A w Częstochowie.

zamówienie na Budowa przyłącza hydrantowego, dojazdu pożarowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Powstańców Warszawy 144a w Częstochowie oraz remont wewnętrznej instalacji wodociągowej p. pożarowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 52 ul. Powstańców Warszawy 144A w Częstochowie.

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IZ.271.29.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Interesanta (parter)

zamówienie na: Bieżąca konserwacja odcinka rowu K-2 położonego w rejonie ulicy Wypalanki w Częstochowie w obrębie posesji od nr 3 od nr 33

zamówienie na Bieżąca konserwacja odcinka rowu K-2 położonego w rejonie ulicy Wypalanki w Częstochowie w obrębie posesji od nr 3 od nr 33

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy OŚR.271.1.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa , ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter)

zamówienie na: Wykonanie robót polegających na remoncie dachu budynku pływalni Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie o pow. ok. 967 m2

zamówienie na Wykonanie robót polegających na remoncie dachu budynku pływalni Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Łukasińskiego 50/68 w Częstochowie o pow. ok. 967 m2

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IZ.271.27.2014

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia roboty budowlane

wartość szacunkowa dowolna wartość

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Częstochowy Biuro Obsługi Interesanta (parter), stanowisko Wydziału Nadzoru i Administracji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa

zamówienie na: zarządzanie pojemnikami stanowiącymi własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonymi do gromadzenia odpadów komunalnych od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.

zamówienie na zarządzanie pojemnikami stanowiącymi własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonymi do gromadzenia odpadów komunalnych od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.

nr sprawy IZ.271.77.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia zamówienie z wolnej ręki

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

zamówienie na: Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Częstochowa, czynności mających na celu zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Częstochowie a objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

zamówienie na Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Częstochowa, czynności mających na celu zorganizowanie i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości położonych w Częstochowie a objętych Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

nr sprawy IZ.271.59.2019

zamawiający Gmina Miasto Częstochowa

tryb zamówienia zamówienie z wolnej ręki

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 Euro

zamówienie na: postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (in house) polegające na zarządzaniu realizacją zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu porządku i czystości, utrzymaniu zimowym oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich w Częstochowie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.

zamówienie na postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki (in house) polegające na zarządzaniu realizacją zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu porządku i czystości, utrzymaniu zimowym oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich w Częstochowie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.

nr sprawy IZ.271.50.2019

zamawiający Gmina Miasta Częstochowy

tryb zamówienia zamówienie z wolnej ręki

rodzaj zamówienia usługi

wartość szacunkowa poniżej 207 000 Euro

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij