Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 174.XV.2019

uchwała nr 174.XV.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie udzielenia przez Rząd RP pomocy dla ISD Huty Częstochowa

uchwała nr: 173.XV.2019

uchwała nr 173.XV.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. ........

uchwała nr: 172.XV.2019

uchwała nr 172.XV.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Częstochowy, od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. ........

uchwała nr: 171.XV.2019

uchwała nr 171.XV.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. ........

uchwała nr: 170.XV.2019

uchwała nr 170.XV.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033

uchwała nr: 169.XIII.2019

uchwała nr 169.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników

uchwała nr: 168.XIII.2019

uchwała nr 168.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4660

uchwała nr: 167.XIII.2019

uchwała nr 167.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4659

uchwała nr: 166.XIII.2019

uchwała nr 166.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2018 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie

uchwała nr: 165.XIII.2019

uchwała nr 165.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz wniosku o podział zysku za 2018 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie

uchwała nr: 164.XIII.2019

uchwała nr 164.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie obniżenia opłaty marszałkowskiej z tytułu składowania odpadów

uchwała nr: 163.XIII.2019

uchwała nr 163.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia cen za świadczenie usług komunalnych związanych z zagospodarowaniem odpadów pochodzących z terenu Gminy Miasto Częstochowa przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o w Sobuczynie

uchwała nr: 162.XIII.2019

uchwała nr 162.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłat za pojemnik na odpady o określonej pojemności

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4658

uchwała nr: 161.XIII.2019

uchwała nr 161.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4657

uchwała nr: 160.XIII.2019

uchwała nr 160.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4656

uchwała nr: 159.XIII.2019

uchwała nr 159.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie do przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

uchwała nr: 158.XIII.2019

uchwała nr 158.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4655

uchwała nr: 157.XIII.2019

uchwała nr 157.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4654

uchwała nr: 156.XIII.2019

uchwała nr 156.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 418.XXXI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. ........

uchwała nr: 155.XIII.2019

uchwała nr 155.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa ich najemcom oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4653

uchwała nr: 154.XIII.2019

uchwała nr 154.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 229.XIX.2015 Rady Miasta Częstochowy w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Częstochowy na lata 2016-2020”

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4652

uchwała nr: 153.XIII.2019

uchwała nr 153.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 338.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4651

uchwała nr: 152.XIII.2019

uchwała nr 152.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic: Legionów, Podmokłej, Marysia i Wilgotnej

uchwała nr: 151.XIII.2019

uchwała nr 151.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.4650

uchwała nr: 150.XIII.2019

uchwała nr 150.XIII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Ekonomicznej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij