Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: 198.XVII.2019

uchwała nr 198.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie Apelu do Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego Wacława Depo o przekazywanie rekompensaty finansowej dla miasta Częstochowy za obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie sezonu pielgrzymkowego

uchwała nr: 187.XVII.2019

uchwała nr 187.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6613

uchwała nr: 197.XVII.2019

uchwała nr 197.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

uchwała nr: 196.XVII.2019

uchwała nr 196.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców metodycznych, konsultantów, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6618

uchwała nr: 195.XVII.2019

uchwała nr 195.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6617

uchwała nr: 194.XVII.2019

uchwała nr 194.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Kłobuck, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Częstochowa, położona w Kłobucku przy ul. Wojska Polskiego

uchwała nr: 193.XVII.2019

uchwała nr 193.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Szczytowej 40 i ul. Szczytowej 42

uchwała nr: 192.XVII.2019

uchwała nr 192.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 48/58

uchwała nr: 191.XVII.2019

uchwała nr 191.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6616

uchwała nr: 190.XVII.2019

uchwała nr 190.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 36.IV.2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie na 2019 r.

uchwała nr: 189.XVII.2019

uchwała nr 189.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6615

uchwała nr: 188.XVII.2019

uchwała nr 188.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6614

uchwała nr: 186.XVII.2019

uchwała nr 186.XVII.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033

uchwała nr: 185.XVI.2019

uchwała nr 185.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w statucie Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6064

uchwała nr: 184.XVI.2019

uchwała nr 184.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ogłoszenia zamiaru dokonania zmian w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów

uchwała nr: 183.XVI.2019

uchwała nr 183.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przystąpienia do zmiany obszaru i granic Aglomeracji Częstochowa

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6063

uchwała nr: 182.XVI.2019

uchwała nr 182.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, a także określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa

Status uchwały Unieważniona

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6062

uchwała nr: 181.XVI.2019

uchwała nr 181.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr 465/XXV/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Miejskiej oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. ........

uchwała nr: 180.XVI.2019

uchwała nr 180.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr 580/XLI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6060

uchwała nr: 179.XVI.2019

uchwała nr 179.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2019 roku

uchwała nr: 178.XVI.2019

uchwała nr 178.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z opodatkowania nieruchomości położonych w Częstochowie znajdujących się w specjalnych strefach ekonomicznych stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6059

uchwała nr: 177.XVI.2019

uchwała nr 177.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2019

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2019.6058

uchwała nr: 175.XIV.2019

uchwała nr 175.XIV.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie dokończenia budowy Autostradowej Obwodnicy Częstochowy

uchwała nr: 176.XVI.2019

uchwała nr 176.XVI.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2019-2033

uchwała nr: 174.XV.2019

uchwała nr 174.XV.2019

jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia

w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Częstochowy w sprawie udzielenia przez Rząd RP pomocy dla ISD Huty Częstochowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij