W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Uchwały Rady

uchwała nr: 971/LIV/2014
uchwała nr 971/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4465
uchwała nr: 968/LIV/2014
uchwała nr 968/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4464
uchwała nr: 982/LIV/2014
uchwała nr 982/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Gminę Miasto Częstochowa na rzecz WARMUS INVESTMENT Sp. z.o.o. nieruchomości w trybie art. 37 ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 roku poz. 518)
uchwała nr: 981/LIV/2014
uchwała nr 981/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 700/LXII/2010 z późn. zm. Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
uchwała nr: 979/LIV/2014
uchwała nr 979/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Grabówka w rejonie ulicy Gminnej
uchwała nr: 978/LIV/2014
uchwała nr 978/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy-Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego
uchwała nr: 977/LIV/2014
uchwała nr 977/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Św. Barbary i ul. Zaciszańskiej
uchwała nr: 976/LIV/2014
uchwała nr 976/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 48/58
uchwała nr: 974/LIV/2014
uchwała nr 974/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ustanowienia okazjonalnych uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Częstochowie
uchwała nr: 972/LIV/2014
uchwała nr 972/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr 381/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu na rzecz dzieci i młodzieży „Profilaktyka poprzez sport” na lata 2012-2015
uchwała nr: 970/LIV/2014
uchwała nr 970/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr 955/LIII/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do realizacji projektu partnerskiego pn.: ,,MENADŻER ŻYCIA” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
uchwała nr: 969/LIV/2014
uchwała nr 969/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na objęcie granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Częstochowy
uchwała nr: 967/LIV/2014
uchwała nr 967/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031
uchwała nr: 966/LIII/2014
uchwała nr 966/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz pokrycia ujemnego wyniku finansowego za 2013 r. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
uchwała nr: 965/LIII/2014
uchwała nr 965/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2014-2020 „Częstochowa seniorom”
uchwała nr: 964/LIII/2014
uchwała nr 964/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy
uchwała nr: 963/LIII/2014
uchwała nr 963/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.3626
uchwała nr: 962/LIII/2014
uchwała nr 962/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.3625
uchwała nr: 961/LIII/2014
uchwała nr 961/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej w Częstochowie.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.3624
uchwała nr: 960/LIII/2014
uchwała nr 960/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie - Dąbie, w rejonie ulic: Korfantego i Koksowej.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.3623
uchwała nr: 959/LIII/2014
uchwała nr 959/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w rejonie ulic: Kisielewskiego, Michałowskiego, Dmowskiego i Alei Wyzwolenia
uchwała nr: 958/LIII/2014
uchwała nr 958/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Sojczyńskiego – Warszyca
uchwała nr: 957/LIII/2014
uchwała nr 957/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Michałowskiego 30b
uchwała nr: 956/LIII/2014
uchwała nr 956/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Loretańskiej 20
uchwała nr: 955/LIII/2014
uchwała nr 955/LIII/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do realizacji projektu partnerskiego pn.: ,,MENADŻER ŻYCIA” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa