W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Uchwały Rady

uchwała nr: 32.V.2014
uchwała nr 32.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 15.4.2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy
uchwała nr: 31.V.2014
uchwała nr 31.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz wyboru jej Przewodniczącego
uchwała nr: 30.V.2014
uchwała nr 30.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy
uchwała nr: 29.V.2014
uchwała nr 29.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Profilaktyka i wczesna diagnostyka astmy, chorób alergicznych u dzieci, mieszkańców Częstochowy na lata 2014-2018”
uchwała nr: 28.V.2014
uchwała nr 28.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Częstochowy na rok 2015
uchwała nr: 26.V.2014
uchwała nr 26.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę obiektów położonych w Parku Staszica, odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy oraz na udzielenie bonifikaty od ustalonego czynszu dzierżawnego
uchwała nr: 25.V.2104
uchwała nr 25.V.2104
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia poprzez zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa
uchwała nr: 24.V.2014
uchwała nr 24.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do przystąpienia do realizacji projektu pn.: ,,Wsparcie-Wiedza-Sukces” w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
uchwała nr: 23.V.2014
uchwała nr 23.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez wniesienie wkładu pieniężnego
uchwała nr: 22.V.2014
uchwała nr 22.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 591/LI/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy na świadczenie usług przewozowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
uchwała nr: 21.V.2014
uchwała nr 21.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie
uchwała nr: 19.V.2014
uchwała nr 19.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031
uchwała nr: 18.V.2014
uchwała nr 18.V.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Częstochowy
uchwała nr: 14.IV.2014
uchwała nr 14.IV.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Częstochowa.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.6564
uchwała nr: Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku
uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.6516
uchwała nr: Nr 6.IV.2014 w sprawie stawek opłaty targowej w 2015 roku
uchwała nr Nr 6.IV.2014 w sprawie stawek opłaty targowej w 2015 roku
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie stawek opłaty targowej w 2015 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.6515
uchwała nr: Nr 5.IV.2014 uchylenia uchwały Nr 215/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007r.
uchwała nr Nr 5.IV.2014 uchylenia uchwały Nr 215/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007r.
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie uchylenia uchwały Nr 215/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.6514
uchwała nr: Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku
uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.6518
uchwała nr: Nr 8.IV.2014 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku
uchwała nr Nr 8.IV.2014 w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2015 roku.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.6517
uchwała nr: 17.IV.2014
uchwała nr 17.IV.2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. M. na działania Dyrektora Bursy Miejskiej w Częstochowie