W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Uchwały Rady

uchwała nr: 999/LVI/2014
uchwała nr 999/LVI/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia nieruchomości położonych w Częstochowie przy ul. Leśnej
uchwała nr: 998/LVI/2014
uchwała nr 998/LVI/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 891/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy ZS im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 75”
uchwała nr: 997/LVI/2014
uchwała nr 997/LVI/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr 892/L/2014 z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w Banku Ochrony Środowiska S.A. na realizację zadania pn. : „Przebudowa hali sportowej i bieżni wraz z zapleczem sanitarnym w IV LO im. Henryka Sienkiewicza przy Alei Najświętszej Maryi Panny 56 w Częstochowie”
uchwała nr: 995/LVI/2014
uchwała nr 995/LVI/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031
uchwała nr: 990/LV/2014
uchwała nr 990/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”
uchwała nr: 992/LV/2014
uchwała nr 992/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie Utworzenia odrębnych obwodów głosowania.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4864
uchwała nr: 991/LV/2014
uchwała nr 991/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 532/XXIX/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4863
uchwała nr: 988/LV/2014
uchwała nr 988/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Stradom w rejonie ulic: Piastowskiej, Sabinowskiej oraz rzeki Konopki.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4890
uchwała nr: 985/LV/2014
uchwała nr 985/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4862
uchwała nr: 984/LV/2014
uchwała nr 984/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4861
uchwała nr: 994/LV/2014
uchwała nr 994/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M. K. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy
uchwała nr: 993/LV/2014
uchwała nr 993/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A. C. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy
uchwała nr: 989/LV/2014
uchwała nr 989/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie – Dąbie, w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej
uchwała nr: 987/LV/2014
uchwała nr 987/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę Miasto Częstochowa przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 24 mieszczącego się w budynku przy ul. Próchnika 3
uchwała nr: 986/LV/2014
uchwała nr 986/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę lokalu nr 2, położonego Częstochowie przy ul. Ogrodowej 66
uchwała nr: 983/LV/2014
uchwała nr 983/LV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031
uchwała nr: 980/LIV/2014
uchwała nr 980/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały Nr 273/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach/placówkach oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, doradców metodycznych, konsultantów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach/placówkach prowadzonych przez Miasto Częstochowa.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4468
uchwała nr: 975/LIV/2014
uchwała nr 975/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 110425S w Częstochowie kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4467
uchwała nr: 973/LIV/2014
uchwała nr 973/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4466
uchwała nr: 971/LIV/2014
uchwała nr 971/LIV/2014
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2014.4465