W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: 918.LXIX.2022
uchwała nr 918.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2022-2038
zmieniająca uchwałę nr 730.LIII.2021,
uchwała nr: 934.LXIX.2022
uchwała nr 934.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 16 z Filią nr 18 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
uchwała nr: 933.LXIX.2022
uchwała nr 933.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 23 z Filią nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
uchwała nr: 932.LXIX.2022
uchwała nr 932.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 24 z Filią nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii oraz oddziałów
uchwała nr: 931.LXIX.2022
uchwała nr 931.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji na terenie miasta Częstochowy
uchwała nr: 930.LXIX.2022
uchwała nr 930.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
uchwała nr: 929.LXIX.2022
uchwała nr 929.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Częstochowskiemu Centrum Świadczeń
zmieniająca uchwałę nr 381.XXIX.2016,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.7434
uchwała nr: 928.LXIX.2022
uchwała nr 928.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Artura Oppmana Or-Ota 9
uchwała nr: 927.LXIX.2022
uchwała nr 927.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
zmieniająca uchwałę nr 973/LIV/2014,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.7433
uchwała nr: 926.LXIX.2022
uchwała nr 926.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie
uchwała nr: 925.LXIX.2022
uchwała nr 925.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Częstochowa
uchyla/traci moc 36.VI.2015, 502.XXXVI.2017, 59.V.2019,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.7432
uchwała nr: 924.LXIX.2022
uchwała nr 924.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Częstochowa
uchyla/traci moc 501.XXXVI.2017,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.7431
uchwała nr: 923.LXIX.2022
uchwała nr 923.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Częstochowa, położonej w Częstochowie przy ul. prof. Stanisława Kontkiewicza
uchwała nr: 922.LXIX.2022
uchwała nr 922.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie miasta Częstochowy
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.7430
uchwała nr: 921.LXIX.2022
uchwała nr 921.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku
zmieniająca uchwałę nr 801.LIX.2022,
uchwała nr: 920.LXIX.2022
uchwała nr 920.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.7429
uchwała nr: 919.LXIX.2022
uchwała nr 919.LXIX.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2022
zmieniająca uchwałę nr 731.LIII.2021,
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. SLA 2022.7428
uchwała nr: 917.LXVIII.2022
uchwała nr 917.LXVIII.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Żłobka Miejskiego w Częstochowie
uchwała nr: 916.LXVIII.2022
uchwała nr 916.LXVIII.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie
uchwała nr: 915.LXVIII.2022
uchwała nr 915.LXVIII.2022
jakiego organu RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY
z dnia
w sprawie przekazania petycji według właściwości