1. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
http://bip.mpk.czest.pl/
Zasady kształtowania wynagrodzeń
Zmiana dot. zasad kształtowania wynagrodzeń

2. Miejski Zarząd Dróg i Transportu
http://mzdit.bip.czestochowa.pl/