1. SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
  http://msz.bip.czestochowa.pl

 2. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie
  http://spr.bip.czestochowa.pl

 3. Częstochowskie Centrum Zdrowia w likwidacji - w dniu 23 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wykreśleniu spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.
  Zasady kształtowania wynagrodzeń likwidatora
  Zasady kształtowania wynagrodzeń człoków Rady Nadzorczej

 4. NZOZ Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Częstochowie zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 531/XXXVII/2004 zakończenie działalności sp zoz z dniem 28.02.2005 r.

 5. NZOZ Zakład Lecznictwa i Profilaktyki "NASZA PRZYCHODNIA" Aleja Wolności 46(zoz niepubl.-po przekszt.). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podst. Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 892/LVI/2006 zakończ. działaln. sp zoz z dn.30.09.2006 r.)

 6. NZOZ Specjalistyczna Przych. Lekarska w Częstochowie zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 654/XLV/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 30.09.2005 r.

 7. NZOZ Przychodnia Lekarska "Wrzosowiak" zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 628/XLIII/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 lipca 2005 r.)

 8. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Zana 6 zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 652/XLV/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 sierpnia 2005 r.)

 9. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Wielkoborska 37/41 zoz niepubliczny - po przekształceniu. Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 589/XLI/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 28 lutego 2005 r.

 10. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Powstańców Śląskich 7a zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 651/XLV/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 30.09.2005 r.

 11. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Piastowska 80/82 (zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 931/LVIII/2006 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 lipca 2006 r.)

 12. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Orłowskiego 2 zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 708/XLVI/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 30 września 2005 r.

 13. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Olsztyńska 68 zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 630/XLIII/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 lipca 2005 r.

 14. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Nadrzeczna 34/40 (zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 709/XLVI/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 30.09.2005 r.)

 15. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Mireckiego 29a zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 650/XLV/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 sierpnia 2005 r.

 16. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Michałowskiego 6 zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 653/XLV/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31.08.2005 r.

 17. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Księżycowa 5 zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 530/XXXVII/2004 zakończenie działalności sp zoz z dniem 28 lutego 2005 r.

 18. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Kopernika 45 zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 532/XXXVII/2004 zakończenie działalności sp zoz z dniem 28 lutego2005 r.)

 19. NZOZ Przychodnia Lekarska ul. Kopalniana 4 (zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 529/XXXVII/2004 zakończenie działalności sp zoz z dniem 28 lutego2005 r.

 20. NZOZ Przychodnia Lekarska "Rocha 250" Sp. z o.o. (zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 590/XLI/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 maja 2005 r.)

 21. NZOZ Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej COMBI MED w Częstochowie (zoz niepubliczny - po przekształceniu)

 22. NZOZ "CORMED" Przychodnia Lekarska Aleja Pokoju 3 (zoz niepubliczny-po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 973/LX/2006 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 grudnia 2006 r.)

 23. NZOZ ul. Kiedrzyńska 81a (zoz niepubliczny - po przekształceniu). Zasób archiwalny strony BIP byłego SP ZOZ (na podstawie Uchwały Rady Miasta Częstochowy nr 629/XLIII/2005 zakończenie działalności sp zoz z dniem 31 lipca 2005 r.).