Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przez Biuro Kontroli w II półroczu 2014r.Załączniki:

Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną przezprzez Biuro Kontroli w II półroczu 2012r.
Zał.01 MP 6
Zał.02 MP 9
Zał.03 MP 10
Zał.04 MP 11
Zał.05 MP 19
Zał.06 MP 20
Zał.07 MP 25
Zał.08 MP 29
Zał.09 MP 30
Zał.10 MP 32
Zał.11 MP 33
Zał.12 MP 37