[zalacznik=90691]SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA[/zalacznik]