1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu UZPZałączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. SWZ