1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego na miniPortalu UZPZałączniki:

01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. SWZ
03. Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
04. Informacja z otwarcia ofert