1. Więcej informacji w załącznikach.

2. Link do ogłoszenia o zamówieniu zamieszczony na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/1811ff65-29f6-4304-a0ae-07c39373d41aZałączniki:

SWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert dodatkowych_zadanie 8
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty