[start]Petycja ws. ograniczenia ruchu samochodowego i motocyklowego w III Alei NMP w okresie 1 maja - 30 września w godzinach 8.00-23.00[koniec]

Podmiot wnoszący petycję: Miejska Rada Seniorów

Data złożenia petycji: 16.01.2020 r.
Przewidywany termin załatwienia petycji: bez zbędnej zwłoki jednak nie dłużej niż: 16.04.2020 r.,
przedłużono termin rozpatrzenia petycji do: 15.05.2020 r.

Data załatwienia petycji: 13.05.2020 r.
Sposób załatwienia petycji: udzielono odpowiedzi (treść odpowiedzi załączono poniżej).

Załączniki:

petycja
listy poparcia
stanowisko MZDiT
pismo dot. przedłużenia terminu
zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji