Procedura wyłonienia realizatora, który zorganizuje i przeprowadzi program „SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW CZĘSTOCHOWY Z GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA NA LATA 2014-2018- KONTYNUACJA PROGRAMU NA LATA 2019-2023”.Załączniki:

ogłoszenie
oferta
HARMONOGRAM
UMOWA
sprawozdanie
oświadczenie
klauzula
Informacja nt. rozstrzygnięcia konkursu ofert