Szczegóły w załącznikach.
Link do ogłoszenia w miniportalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ebd2de07-0f96-4e94-89ff-3a0818c0c181

 

Identyfikator postępowania w miniportalu:
ebd2de07-0f96-4e94-89ff-3a0818c0c181Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Pytanie nr 1 do SWZ i odpowiedź
pytania i odpowiedzi (2 - 7)