W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Podstawy prawne funkcjonowania, kompetencje


Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy dot. funkcjonowania Rad Dzielnic obecnej kadencji


Zgodnie z zapisem § 3. ust.1 Statutu Rad Dzielnic: „Kadencja Rad Dzielnic trwa 4 lata i kończy się z chwilą ukonstytuowania się nowej Rady Dzielnicy, lecz nie później niż do końca następnego roku kalendarzowego po wyborach do Rady Miasta.” 

Wskazany przepis dot. kadencji Rad Dzielnic, zezwala (poprzez unormowanie w drugiej części zdania omawianej regulacji), na dokonanie wyborów do Rad Dzielnic po wyborach do Rady Miasta, nie później niż do końca następnego roku kalendarzowego po wyborach do Rady Miasta.
Oznacza to, że kadencja obecnych Rad Dzielnic trwa i nie jest zagrożona, aż do następnego roku kalendarzowego po najbliższych wyborach do Rady Miasta.

Zatem, po przyszłorocznych wyborach do Rady Miasta, nowo wybrani radni przeprowadzą, w ustalonym przez Przewodniczącego Rady Miasta terminie, wybory do jednostek pomocniczych – rad dzielnic.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
Zbigniew Niesmaczny


Podstawa prawna funkcjonowania:

 • Uchwała Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów
 • Uchwała Nr 721/LXII/2010 Rady miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 318/XXVIII/2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów
 • Uchwała Nr 517/XXVIII/2012 Rady miasta Częstochowy z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 318/XXVIII/2004 w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów
 • UCHWAŁA NR 168.XIII.2019 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów

Kompetencje Rad Dzielnic

Rady Dzielnic są jednostkami pomocniczymi Miasta; formą umożliwiającą bezpośredni udział mieszkańców w współdecydowaniu o swoim mieście. Formalnie o ich istnieniu zdecydowała uchwała Rady Miasta w 1993 r. wprowadzająca podział Częstochowy na 20 dzielnic. Było to w wielu wypadkach uhonorowanie istniejącej już aktywności obywatelskiej. Przed wyborami samorządowymi w 1990 r. aktywne były dzielnicowe Komitety Obywatelskie. W różnych częściach miasta tworzyły się także społeczne komitety gazyfikacji, telefonizacji, budowy kanalizacji. Rady Dzielnic stały się więc najbliższymi mieszkańcom platformami integracji. Członkowie Rad Dzielnic pełnią swoje funkcje społecznie – nie otrzymują diet ani wynagrodzenia.

Do kompetencji Rad Dzielnic należy w szczególności:

 1. Zgłaszanie uwag i wniosków oraz opiniowanie spraw dotyczących dzielnicy, a odnoszących się do:
          - planu zagospodarowania przestrzennego,
          - planu budżetu na dany rok,
          - działań w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej,
          - porządku i bezpieczeństwa publicznego,
          - utrzymania czystości, estetyki i higieny,
          - ochrony zdrowia i opieki społecznej,
          - szkolnictwa i kultury,
          - rekreacji i sportu,
          - ochrony środowiska,
          - komunikacji,
          - innych spraw dotyczących dzielnicy.
 2. Podejmowanie uchwał i zajmowanie stanowisk we wszystkich sprawach dotyczących Dzielnicy i jej mieszkańców.
 3. Współpraca z Radą Miasta Częstochowy, a szczególnie z radnymi z danego okręgu wyborczego.
 4. Współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz Strażą Pożarną w zakresie utrzymania porządku, ładu i bezpieczeństwa.
 5. Współpraca z placówkami oświaty, kultury oraz służby zdrowia.
 6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie Dzielnicy.
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Rady oraz przedkładanie go wraz ze sprawozdaniem Zarządu Dzielnicy Komisji Praworządności i Samorządu w terminie do 31 marca roku następnego.


Powiadom znajomego