Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 205966
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75368
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 32993
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 26966
Kierownictwo 22971
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 20380
Konta bankowe 17396
Godziny pracy 16670
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 11615
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 10941
Uchwała nr 392.XXX.2016 10125
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 9922
IZ.271.51.2016 9113
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7561
Ochrona danych osobowych 7251
Udostępnianie informacji publicznej 6955
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 6774
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 6382
Sekretarz Miasta 6284
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5699
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 5357
Uchwała nr 194.XVII.2015 5223
ds. kadr (2 stanowiska) 5078
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 4978
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4637
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4580
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4542
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 4331
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 4263
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4200
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 4139
Oświadczenia Majątkowe 2012 r. 3970
ds. obsługi interesantów 3946
IZ.271.56.2018 3908
IZ.271.14.2018 3767
ds. kadr 3700
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3642
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3581
ds. rejestracji zgonów 3565
Balt Ewelina 3525
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3503
Jak wyszukiwać informacje? 3435
ds. praw jazdy 3418
ds. organizacyjnych 3413
ds. wynagrodzeń 3375
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 3374
Ewidencja Gruntów i Budynków 3367
ds. organizacji imprez 3307
ds. dokumentów archiwalnych 3303
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 67683
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 4263
Zarządzenie nr 758/12 4025
Oświadczenia majątkowe - 2014 3093
Zarządzenie nr 457/11 2152
Zarządzenie nr 1693/13 2043
Zarządzenie nr 1260/12 1923
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1660
Zarządzenie nr 2174.2017 1631
Zarządzenie nr 2367/14 1631
Zarządzenie nr 790.2016 1495
Zarządzenie nr 316.2015 1461
Zarządzenie nr 624.2015 1444
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1443
Zarządzenie nr 728.2016 1367
Zarządzenie nr 149.2015 1365
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1301
Zarządzenie nr 174.2015 1285
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1271
Zarządzenie nr 598.2015 1247
Zarządzenie nr 2040.2017 1235
Zarządzenie nr 2041.2017 1206
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1178
Zarządzenie nr 182.2015 1132
Zarządzenie nr 944.2016 1089
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1070
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1067
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1054
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1027
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1026
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1024
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1020
Zarządzenie nr 523.2015 999
Zarządzenie nr 1801/13 998
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 984
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 954
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 954
Zarządzenie nr 499.2015 933
Zarządzenie nr 2392/10 901
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 878
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 875
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 874
Zarządzenie nr 917.2016 873
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 867
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 866
Zarządzenie nr 2249/14 844
Zarządzenie nr 20.2014 827
Zarządzenie nr 2419.2018 827
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy dot. przebudowy DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną” 804
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2005 781
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 23219
Uchwała nr 392.XXX.2016 10125
Uchwała nr 194.XVII.2015 5223
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4075
Rada Miasta 3647
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3503
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 2854
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 2724
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 2677
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 2394
Uchwała nr 611.XLV.2017 2048
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 1839
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 1824
Uchwała nr 390.XXX.2016 1765
Uchwała nr 193.XVII.2015 1697
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1559
Uchwała nr 150.XV.2015 1550
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1524
Uchwała nr 990/LV/2014 1506
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1499
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1405
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1397
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1383
Uchwała nr 612.XLV.2017 1379
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1357
Uchwała nr 548.XL.2017 1301
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1274
Uchwała nr 192.XVII.2015 1241
Uchwała nr 39.VII.2015 1214
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1194
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1187
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1186
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1154
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1138
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1126
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1112
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1108
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1096
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1065
Uchwała nr 53.VIII.2015 1056
Uchwała nr 843.LXI.2018 1042
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1031
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1019
Uchwała nr 209.XVIII.2015 1016
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1016
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1014
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 1012
XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 994
XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 984
Uchwała nr 118.XIII.2015 965
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 74608
Oświata 22232
Opieka społeczna i praca 21224
Transport i komunikacja 8247
Gospodarka komunalna 7979
Porządek publiczny 5256
Budownictwo mieszkalne 5248
Opieka zdrowotna 5087
Rozwój regionalny 4125
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 803
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 563
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 563
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 541
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 495
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 487
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 480
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 477
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 463
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 451
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 441
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 438
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 403
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 383
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 361
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 300
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 246
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 60
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 13
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 24638
Rada Dzielnicy Stradom 3976
Rada Dzielnicy Północ 3355
Rada Dzielnicy Lisiniec 2998
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 2878
Rada Dzielnicy Grabówka 2861
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 2848
Rada Dzielnicy Raków 2787
Rada Dzielnicy Dźbów 2770
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 2763
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 2672
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 2654
Rada Dzielnicy Śródmieście 2605
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2590
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2543
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2459
Rada Dzielnicy Mirów 2318
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2299
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 2045
Rada Dzielnicy Stare Miasto 1980

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij