Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 225517
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75508
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 37461
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 34781
Kierownictwo 26732
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 24119
Konta bankowe 19905
Godziny pracy 18948
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 13281
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 12640
Uchwała nr 392.XXX.2016 10927
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10232
IZ.271.51.2016 9445
Ochrona danych osobowych 8614
Udostępnianie informacji publicznej 8386
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7833
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7358
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 6812
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 6783
Sekretarz Miasta 6425
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5876
Uchwała nr 194.XVII.2015 5378
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5336
ds. kadr (2 stanowiska) 5257
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5255
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5179
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4927
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4701
IZ.271.53.2019 4690
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4688
Ewidencja Gruntów i Budynków 4502
Balt Ewelina 4499
IZ.271.56.2018 4406
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4340
ds. obsługi interesantów 4042
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 3982
ds. kadr 3911
IZ.271.14.2018 3900
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3825
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3708
ds. rejestracji zgonów 3684
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3638
ds. wynagrodzeń 3527
Jak wyszukiwać informacje? 3525
ds. organizacyjnych 3522
ds. praw jazdy 3511
ds. organizacji imprez 3450
ds. dokumentów archiwalnych 3407
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3385
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 76098
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5336
Zarządzenie nr 758/12 4329
Oświadczenia majątkowe - 2014 3303
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 3296
Zarządzenie nr 457/11 2489
Zarządzenie nr 1260/12 2284
Zarządzenie nr 1693/13 2264
Zarządzenie nr 2174.2017 2152
Zarządzenie nr 316.2015 1816
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1800
Zarządzenie nr 2367/14 1789
Zarządzenie nr 624.2015 1768
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1737
Zarządzenie nr 790.2016 1725
Zarządzenie nr 149.2015 1674
Zarządzenie nr 728.2016 1631
Zarządzenie nr 174.2015 1545
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1474
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1405
Zarządzenie nr 2040.2017 1381
Zarządzenie nr 2041.2017 1368
Zarządzenie nr 598.2015 1343
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1329
Zarządzenie nr 182.2015 1288
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1275
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1258
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1246
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1241
Zarządzenie nr 944.2016 1219
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1198
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1193
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1174
Zarządzenie nr 2419.2018 1164
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1150
Zarządzenie nr 1801/13 1127
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1117
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1114
Zarządzenie nr 2392/10 1111
Zarządzenie nr 523.2015 1093
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1085
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1080
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1039
Zarządzenie nr 2249/14 1037
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1035
Zarządzenie nr 2008.2017 1029
Zarządzenie nr 917.2016 1026
Zarządzenie nr 499.2015 1023
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 994
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2005 968
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 23891
Rada Miasta 14073
Uchwała nr 392.XXX.2016 10927
Uchwała nr 194.XVII.2015 5378
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4370
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3638
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3184
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3128
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3084
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 2990
Uchwała nr 611.XLV.2017 2358
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2036
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2006
Uchwała nr 390.XXX.2016 1998
Uchwała nr 150.XV.2015 1866
Uchwała nr 193.XVII.2015 1832
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1789
Uchwała nr 548.XL.2017 1759
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1695
Uchwała nr 990/LV/2014 1666
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1627
Uchwała nr 843.LXI.2018 1623
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1609
Uchwała nr 612.XLV.2017 1572
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1538
Uchwała nr 53.VIII.2015 1533
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1516
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1509
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1436
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1435
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1377
Uchwała nr 192.XVII.2015 1361
Uchwała nr 39.VII.2015 1345
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1331
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1311
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1311
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1301
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1259
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1255
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1246
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1217
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1213
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 1198
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1179
Uchwała nr 118.XIII.2015 1176
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1159
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1150
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 1137
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1135
Uchwała nr 209.XVIII.2015 1128
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 83707
Oświata 26188
Opieka społeczna i praca 24330
Transport i komunikacja 9051
Gospodarka komunalna 8819
Porządek publiczny 5890
Budownictwo mieszkalne 5853
Opieka zdrowotna 5695
Rozwój regionalny 4574
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 901
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 661
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 651
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 633
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 600
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 587
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 579
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 570
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 556
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 542
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 532
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 525
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 499
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 492
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 428
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 352
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 348
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 138
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 124
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 118
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 45
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 37
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 27086
Rada Dzielnicy Stradom 4396
Rada Dzielnicy Północ 3796
Rada Dzielnicy Lisiniec 3386
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3290
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3284
Rada Dzielnicy Grabówka 3209
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3197
Rada Dzielnicy Raków 3138
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3114
Rada Dzielnicy Dźbów 3098
Rada Dzielnicy Śródmieście 3029
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 3009
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2914
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2891
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2801
Rada Dzielnicy Mirów 2693
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2644
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 2344
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2304

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij