Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 245702
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75597
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 43229
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 41420
Kierownictwo 30341
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 25033
Konta bankowe 23890
Godziny pracy 21567
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 14741
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 13839
IZ.271.1.2020 11546
Uchwała nr 392.XXX.2016 11321
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10512
Udostępnianie informacji publicznej 10009
Ochrona danych osobowych 9893
IZ.271.51.2016 9678
IZ.271.53.2019 9042
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7955
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 7802
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7479
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 6325
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 6030
Balt Ewelina 5951
Ewidencja Gruntów i Budynków 5880
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5792
Uchwała nr 194.XVII.2015 5526
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5362
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 5018
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 4791
IZ.271.56.2018 4656
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4471
Procedura rejestracji i wyrejestrowania pojazdów 4340
IZ.271.14.2018 4055
Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 3780
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3751
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Częstochowy 3740
Jak wyszukiwać informacje? 3605
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3511
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania w budynku przy ul. Czecha 3342
IZ.271.25.2016 3294
UCHWAŁA Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 3257
IZ.271.26.2015 3161
Rekrutacja uczestników projektu "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci" 3137
IZ.271.27.2017 3132
Zarządzenie nr k/35/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy 3089
Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2015-2017 na łącznym obszarze ok. 264 ha w podziale na 13 rejonów. 3084
List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy między Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Częstochowa 3064
IZ.271.40.2018 3040
Ewidencja Ludności cz.II 2867
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 84573
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 6325
Zarządzenie nr 758/12 4552
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4471
Oświadczenia majątkowe - 2014 3472
Zarządzenie nr 457/11 2769
Zarządzenie nr 1260/12 2700
Zarządzenie nr 2174.2017 2596
Zarządzenie nr 1693/13 2509
Zarządzenie nr 624.2015 2242
Zarządzenie nr 316.2015 2109
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 2024
Zarządzenie nr 790.2016 1985
Zarządzenie nr 2367/14 1925
Zarządzenie nr 149.2015 1909
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1907
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1892
Zarządzenie nr 728.2016 1884
Zarządzenie nr 174.2015 1792
Zarządzenie nr 1403.2016 1677
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1627
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1569
Zarządzenie nr 2041.2017 1517
Zarządzenie nr 2040.2017 1491
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1477
Zarządzenie nr 598.2015 1436
Zarządzenie nr 2008.2017 1402
Zarządzenie nr 2419.2018 1402
Zarządzenie nr 182.2015 1396
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1387
Zarządzenie nr 944.2016 1377
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1364
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1350
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1341
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1301
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1270
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1263
Zarządzenie nr 2392/10 1250
Zarządzenie nr 1801/13 1241
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1233
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1209
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1191
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1190
Zarządzenie nr 2249/14 1185
Zarządzenie nr 523.2015 1166
Zarządzenie nr 917.2016 1152
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1142
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1141
Zarządzenie nr 499.2015 1129
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 1122
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta 27274
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 24605
Uchwała nr 392.XXX.2016 11321
Uchwała nr 194.XVII.2015 5526
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4572
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3751
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3699
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3480
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 3425
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3249
Uchwała nr 611.XLV.2017 2532
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 2383
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2257
Uchwała nr 843.LXI.2018 2238
Uchwała nr 150.XV.2015 2200
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2147
Uchwała nr 390.XXX.2016 2135
Uchwała nr 548.XL.2017 2090
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1987
Uchwała nr 128.XI.2019 1963
Uchwała nr 193.XVII.2015 1936
Uchwała nr 53.VIII.2015 1878
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1859
Uchwała nr 990/LV/2014 1825
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1821
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1737
Uchwała nr 127.XI.2019 1715
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1707
Uchwała nr 612.XLV.2017 1700
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1652
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1651
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1617
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1598
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1558
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1556
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1550
Uchwała nr 229.XIX.2015 1529
Uchwała nr 574.XLII.2017 1516
Uchwała nr 39.VII.2015 1462
Uchwała nr 192.XVII.2015 1455
Uchwała nr 202.XIX.2019 1455
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1438
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1420
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1402
Uchwała nr 72.IX.2015 1371
Uchwała nr 118.XIII.2015 1367
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1338
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1337
UCHWAŁA Nr 715/LXII/2010 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy 1308
Uchwała nr 729.XLVIII.2017 1308
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 92876
Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze 29656
Opieka społeczna i praca 27547
Transport i komunikacja 10222
Gospodarka komunalna 9982
Porządek publiczny 6668
Budownictwo mieszkalne 6661
Opieka zdrowotna 6474
Rozwój regionalny 5222
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 975
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 751
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 728
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 717
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 682
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 675
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 664
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 655
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 649
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 632
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 625
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 597
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 580
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 579
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 511
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 443
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 430
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 235
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 210
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 203
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 18 listopada 2019 r. 176
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 162
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 132
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 31 października 2019 r. 94
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 15 maja 2020 r. 21
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 maja 2020 r. 15
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 30121
Rada Dzielnicy Stradom 5272
Rada Dzielnicy Północ 4577
Rada Dzielnicy Raków 4301
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3940
Rada Dzielnicy Grabówka 3895
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3886
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3805
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3777
Rada Dzielnicy Dźbów 3694
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 3658
Rada Dzielnicy Śródmieście 3528
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 3446
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 3427
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 3334
Rada Dzielnicy Mirów 3323
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 3268
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2849

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij