W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 356374
Konta bankowe 85667
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75778
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 57299
Kierownictwo urzędu 55116
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 55090
Godziny pracy 32601
Procedura rejestracji i wyrejestrowania pojazdów 28337
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 24104
Udostępnianie informacji publicznej 17992
Program bezpłatnej sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli 17882
Ochrona danych osobowych 15811
IZ.271.1.2020 14869
Uchwała nr 392.XXX.2016 12010
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 11369
Ewidencja Gruntów i Budynków 10940
IZ.271.51.2016 10485
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 10430
IZ.271.53.2019 10134
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 8708
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 8393
Oświadczenia majątkowe 8233
Ponowne wykorzystywanie 7944
Obsługa osób niesłyszących 7748
ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 7149
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Częstochowy 6601
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 6410
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 6111
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5969
Uchwała nr 194.XVII.2015 5963
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 5625
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 5457
Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 5391
IZ.271.56.2018 5117
Księga zgonów 4782
UCHWAŁA Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 4504
IZ.271.14.2018 4341
Zarządzenie nr k/35/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy 4298
Analiza zdawalności ośrodków szkolenia kierowców 4046
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3999
Marszałek Jarosław 3924
IZ.271.40.2020 3921
Jak wyszukiwać informacje? 3858
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3845
Ewidencja Ludności cz.II 3834
Ewidencja Ludności cz.I 3778
Rekrutacja uczestników projektu "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci" 3701
IZ.271.69.2019 3697
IZ.271.26.2015 3673
Rejestr decyzji pozwolenia na budowę 3656
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 132356
Zarządzenie nr 758/12 5113
Zarządzenie nr 2174.2017 4750
Zarządzenie nr 624.2015 4117
Zarządzenie nr 1260/12 4099
Zarządzenie nr 457/11 3329
Zarządzenie nr 1403.2016 3306
Zarządzenie nr 1693/13 3036
Zarządzenie nr 316.2015 2881
Zarządzenie nr 149.2015 2803
Zarządzenie nr 790.2016 2785
Zarządzenie nr 174.2015 2495
Zarządzenie nr 524.2019 2426
Zarządzenie nr 728.2016 2410
Zarządzenie nr 2008.2017 2369
Zarządzenie nr 2367/14 2368
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 2235
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 2069
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 2018
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1868
Zarządzenie nr 2041.2017 1845
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1817
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1813
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1809
Zarządzenie nr 248.2019 1801
Zarządzenie nr 2040.2017 1781
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1762
Zarządzenie nr 944.2016 1743
Zarządzenie nr 2419.2018 1736
Zarządzenie nr 598.2015 1719
Zarządzenie nr 182.2015 1697
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1659
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1636
Zarządzenie nr 2246.2018 1630
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 1567
Zarządzenie nr 2392/10 1565
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2004 1546
Zarządzenie nr 662.2019 1527
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1519
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1510
Zarządzenie nr 1093.2016 1502
Zarządzenie nr 1801/13 1500
Zarządzenie nr 2619.2018 1489
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1472
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1468
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1458
Zarządzenie nr 917.2016 1452
Raport o stanie miasta, Częstochowa 2018 r. 1414
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1404
Zarządzenie nr 499.2015 1377
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta 84925
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 29230
Uchwała nr 392.XXX.2016 12010
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 6514
Uchwała nr 194.XVII.2015 5963
Uchwała nr 369.XXVII.2020 5525
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 5103
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 4616
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 4529
Komisje Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 4335
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 4090
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3999
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3568
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 3259
Uchwała nr 127.XI.2019 3244
Uchwała nr 548.XL.2017 3158
Uchwała nr 128.XI.2019 3141
Uchwała nr 150.XV.2015 2941
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2925
Uchwała nr 462.XXXIV.2020 2916
Uchwała nr 206.XIX.2019 2913
Uchwała nr 611.XLV.2017 2844
Uchwała nr 843.LXI.2018 2784
Uchwała nr 689.L.2021 2714
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2635
Uchwała nr 729.XLVIII.2017 2612
Interpelacja w sprawie wykupu mieszkania komunalnego 2592
Uchwała nr 338.XXVI.2016 2576
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 2545
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 2520
Uchwała nr 390.XXX.2016 2509
Uchwała nr 202.XIX.2019 2401
Uchwała nr 53.VIII.2015 2371
Uchwała nr 990/LV/2014 2318
Uchwała nr 125.XI.2019 2310
Uchwała nr 193.XVII.2015 2295
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 2278
Uchwała nr 435.XXXII.2016 2264
Uchwała nr 574.XLII.2017 2250
UCHWAŁA Nr 647/LVII/2010 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 2233
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 2211
Uchwała nr 72.IX.2015 2191
UCHWAŁA Nr 715/LXII/2010 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Częstochowy 2178
Uchwała nr 495.XXXVI.2020 2165
Uchwała nr 229.XIX.2015 2152
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 2113
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 2093
Uchwała nr 612.XLV.2017 2002
Uchwała nr 162.XIII.2019 1940
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1912
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 108932
Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze 42992
Opieka społeczna i praca 42232
Transport i komunikacja 16866
Gospodarka komunalna 16341
Budownictwo mieszkalne 10492
Opieka zdrowotna 9254
Porządek publiczny 9223
Rozwój regionalny 7488
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 1186
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 960
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 955
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 930
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 887
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 872
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 866
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 860
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 856
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 835
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 818
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 817
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 777
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 760
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 727
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 685
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 649
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 449
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 18 listopada 2019 r. 441
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 437
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 406
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 363
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 348
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 marca 2021 r. 348
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 31 października 2019 r. 304
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 3 lipca 2020 r. 270
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 9 października 2020 r. 270
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 maja 2020 r. 225
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 15 czerwca 2020 r. 220
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 15 maja 2020 r. 211
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 10 stycznia 2022 r. 193
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 27 czerwca 2022 r. 104
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 listopada 2022 r. 78
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 23 września 2022 r. 63
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 6 lutego 2023 r. 54
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 listopada 2022 r. 45
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 27 stycznia 2023 r. 32
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wykaz ulic w podziale na dzielnice 37603
Rada Dzielnicy Błeszno 34154
Podstawy prawne funkcjonowania, kompetencje 11933
Rada Dzielnicy Stradom 7753
Rada Dzielnicy Północ 7049
Rada Dzielnicy Raków 6824
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 6117
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 5857
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 5809
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 5771
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 5608
Rada Dzielnicy Śródmieście 5562
Rada Dzielnicy Dźbów 5503
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 5483
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 5336
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 5262
Rada Dzielnicy Mirów 5177
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 5137
Rada Dzielnicy Stare Miasto 4407
Komunikaty dot. dyżurów 1684