Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 241620
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75568
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 41447
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 40809
Kierownictwo 29629
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 24790
Konta bankowe 22597
Godziny pracy 20875
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 14426
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 13595
Uchwała nr 392.XXX.2016 11228
IZ.271.1.2020 10913
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10424
Udostępnianie informacji publicznej 9612
IZ.271.51.2016 9608
Ochrona danych osobowych 9552
IZ.271.53.2019 8939
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7925
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 7608
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7447
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 6067
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5990
Balt Ewelina 5756
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5713
Uchwała nr 194.XVII.2015 5487
Ewidencja Gruntów i Budynków 5477
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5322
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4992
IZ.271.56.2018 4591
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 4501
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4294
IZ.271.14.2018 4018
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3708
Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 3685
Jak wyszukiwać informacje? 3579
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Częstochowy 3562
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3475
Procedura rejestracji i wyrejestrowania pojazdów 3323
IZ.271.25.2016 3261
IZ.271.26.2015 3122
IZ.271.27.2017 3098
Rekrutacja uczestników projektu "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci" 3080
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania w budynku przy ul. Czecha 3056
Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2015-2017 na łącznym obszarze ok. 264 ha w podziale na 13 rejonów. 3053
List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy między Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Częstochowa 3027
Zarządzenie nr k/35/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy 3006
IZ.271.40.2018 2981
UCHWAŁA Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 2980
IZ.271.4.2017 2841
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 82685
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 6067
Zarządzenie nr 758/12 4503
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4294
Oświadczenia majątkowe - 2014 3421
Zarządzenie nr 457/11 2712
Zarządzenie nr 1260/12 2607
Zarządzenie nr 2174.2017 2491
Zarządzenie nr 1693/13 2445
Zarządzenie nr 624.2015 2151
Zarządzenie nr 316.2015 2056
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1978
Zarządzenie nr 790.2016 1911
Zarządzenie nr 2367/14 1891
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1871
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1869
Zarządzenie nr 149.2015 1854
Zarządzenie nr 728.2016 1835
Zarządzenie nr 174.2015 1741
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1582
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1528
Zarządzenie nr 2041.2017 1481
Zarządzenie nr 2040.2017 1459
Zarządzenie nr 1403.2016 1454
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1417
Zarządzenie nr 598.2015 1405
Zarządzenie nr 182.2015 1364
Zarządzenie nr 2419.2018 1360
Zarządzenie nr 944.2016 1340
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1338
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1327
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1313
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1289
Zarządzenie nr 2008.2017 1274
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1265
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1248
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1229
Zarządzenie nr 2392/10 1211
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1208
Zarządzenie nr 1801/13 1202
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1181
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1150
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1147
Zarządzenie nr 523.2015 1139
Zarządzenie nr 2249/14 1138
Zarządzenie nr 917.2016 1115
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1106
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1106
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 1094
Zarządzenie nr 499.2015 1083
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 24488
Rada Miasta 24398
Uchwała nr 392.XXX.2016 11228
Uchwała nr 194.XVII.2015 5487
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4518
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3708
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3574
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3399
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 3325
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3199
Uchwała nr 611.XLV.2017 2483
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2185
Uchwała nr 843.LXI.2018 2180
Uchwała nr 150.XV.2015 2144
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2117
Uchwała nr 390.XXX.2016 2086
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 2054
Uchwała nr 548.XL.2017 2014
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1939
Uchwała nr 193.XVII.2015 1902
Uchwała nr 53.VIII.2015 1810
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1805
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1784
Uchwała nr 990/LV/2014 1776
Uchwała nr 128.XI.2019 1739
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1690
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1678
Uchwała nr 612.XLV.2017 1661
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1620
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1587
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1571
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1564
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1515
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1509
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1509
Uchwała nr 127.XI.2019 1497
Uchwała nr 229.XIX.2015 1447
Uchwała nr 39.VII.2015 1423
Uchwała nr 192.XVII.2015 1422
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1406
Uchwała nr 574.XLII.2017 1388
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1381
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1376
Uchwała nr 202.XIX.2019 1366
Uchwała nr 118.XIII.2015 1321
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1312
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1309
Uchwała nr 72.IX.2015 1288
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1279
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1270
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 90882
Oświata 28957
Opieka społeczna i praca 26850
Transport i komunikacja 9866
Gospodarka komunalna 9669
Porządek publiczny 6470
Budownictwo mieszkalne 6467
Opieka zdrowotna 6290
Rozwój regionalny 5055
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 947
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 720
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 701
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 688
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 651
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 644
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 635
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 625
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 615
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 603
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 596
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 569
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 554
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 546
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 481
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 411
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 401
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 203
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 179
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 178
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 132
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 18 listopada 2019 r. 125
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 100
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 31 października 2019 r. 69
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 29507
Rada Dzielnicy Stradom 5122
Rada Dzielnicy Północ 4412
Rada Dzielnicy Raków 4120
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3795
Rada Dzielnicy Grabówka 3771
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3761
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3666
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3643
Rada Dzielnicy Dźbów 3589
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 3532
Rada Dzielnicy Śródmieście 3418
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 3320
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 3312
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 3226
Rada Dzielnicy Mirów 3185
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 3115
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2725

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij