Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 220499
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75487
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 36657
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 32972
Kierownictwo 25696
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 23964
Konta bankowe 19338
Godziny pracy 18379
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 12901
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 12304
Uchwała nr 392.XXX.2016 10832
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10172
IZ.271.51.2016 9397
Ochrona danych osobowych 8288
Oświadczenia majątkowe 8233
Udostępnianie informacji publicznej 8033
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7799
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7325
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 6722
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 6463
Sekretarz Miasta 6398
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5852
Uchwała nr 194.XVII.2015 5347
ds. kadr (2 stanowiska) 5218
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5151
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5143
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5111
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4904
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4674
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4666
Balt Ewelina 4357
IZ.271.56.2018 4332
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4308
Ewidencja Gruntów i Budynków 4249
ds. obsługi interesantów 4023
IZ.271.14.2018 3865
ds. kadr 3843
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 3843
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3797
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3683
ds. rejestracji zgonów 3661
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3612
Jak wyszukiwać informacje? 3512
ds. organizacyjnych 3497
ds. praw jazdy 3493
ds. wynagrodzeń 3485
ds. organizacji imprez 3417
ds. dokumentów archiwalnych 3387
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3357
ds. wynagrodzeń 3334
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 73965
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5144
Zarządzenie nr 758/12 4283
Oświadczenia majątkowe - 2014 3258
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 3086
Zarządzenie nr 457/11 2405
Zarządzenie nr 1260/12 2205
Zarządzenie nr 1693/13 2194
Zarządzenie nr 2174.2017 2054
Zarządzenie nr 316.2015 1776
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1768
Zarządzenie nr 2367/14 1753
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1683
Zarządzenie nr 790.2016 1679
Zarządzenie nr 624.2015 1675
Zarządzenie nr 149.2015 1629
Zarządzenie nr 728.2016 1569
Zarządzenie nr 174.2015 1463
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1447
Zarządzenie nr 2040.2017 1357
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1357
Zarządzenie nr 2041.2017 1337
Zarządzenie nr 598.2015 1319
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1308
Zarządzenie nr 182.2015 1260
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1254
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1234
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1225
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1217
Zarządzenie nr 944.2016 1191
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1168
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1165
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1150
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1136
Zarządzenie nr 1801/13 1103
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1096
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1086
Zarządzenie nr 523.2015 1075
Zarządzenie nr 2392/10 1067
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1060
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1052
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1018
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1013
Zarządzenie nr 499.2015 1006
Zarządzenie nr 2249/14 1004
Zarządzenie nr 917.2016 997
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 972
Zarządzenie nr 2419.2018 959
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2005 952
Zarządzenie nr 2008.2017 937
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 23728
Rada Miasta 11865
Uchwała nr 392.XXX.2016 10832
Uchwała nr 194.XVII.2015 5347
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4315
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3612
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3080
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3050
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3049
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 2749
Uchwała nr 611.XLV.2017 2314
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 1989
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 1961
Uchwała nr 390.XXX.2016 1960
Uchwała nr 193.XVII.2015 1797
Uchwała nr 150.XV.2015 1782
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1742
Uchwała nr 548.XL.2017 1674
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1657
Uchwała nr 990/LV/2014 1639
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1586
Uchwała nr 843.LXI.2018 1562
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1546
Uchwała nr 612.XLV.2017 1538
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1512
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1484
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1481
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1411
Uchwała nr 53.VIII.2015 1404
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1365
Uchwała nr 192.XVII.2015 1332
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1327
Uchwała nr 39.VII.2015 1317
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1306
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1289
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1247
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1237
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1229
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1228
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1197
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1193
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1189
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1153
Uchwała nr 118.XIII.2015 1134
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1132
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1125
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 1121
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1116
Uchwała nr 209.XVIII.2015 1101
XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1100
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 81525
Oświata 25209
Opieka społeczna i praca 23544
Transport i komunikacja 8887
Gospodarka komunalna 8648
Porządek publiczny 5775
Budownictwo mieszkalne 5741
Opieka zdrowotna 5582
Rozwój regionalny 4483
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 883
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 642
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 636
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 619
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 587
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 571
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 556
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 552
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 539
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 528
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 513
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 512
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 482
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 475
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 411
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 338
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 337
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 122
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 112
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 103
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 23
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 26530
Rada Dzielnicy Stradom 4295
Rada Dzielnicy Północ 3706
Rada Dzielnicy Lisiniec 3299
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3196
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3192
Rada Dzielnicy Grabówka 3141
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3094
Rada Dzielnicy Raków 3057
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3039
Rada Dzielnicy Dźbów 3004
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 2937
Rada Dzielnicy Śródmieście 2933
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2819
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2814
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2720
Rada Dzielnicy Mirów 2612
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2562
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 2269
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2237

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij