Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 200515
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75320
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 31875
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 24577
Kierownictwo 21680
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 20057
Konta bankowe 16802
Godziny pracy 15914
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 11095
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 10378
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 9803
Uchwała nr 392.XXX.2016 9466
IZ.271.51.2016 8947
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7384
Ochrona danych osobowych 6735
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 6567
Udostępnianie informacji publicznej 6504
Sekretarz Miasta 6221
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 6212
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5618
Uchwała nr 194.XVII.2015 5148
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 5042
ds. kadr (2 stanowiska) 4996
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 4832
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4531
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4412
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4383
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4160
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 3993
ds. obsługi interesantów 3888
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 3844
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 3780
Oświadczenia Majątkowe 2012 r. 3779
IZ.271.14.2018 3715
ds. kadr 3618
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3589
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3531
ds. rejestracji zgonów 3516
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3451
ds. praw jazdy 3371
Jak wyszukiwać informacje? 3367
ds. organizacyjnych 3358
ds. wynagrodzeń 3321
ds. organizacji imprez 3245
ds. dokumentów archiwalnych 3242
ds. księgowości (2 stanowiska) 3203
ds. wynagrodzeń 3184
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 3172
ds. ewidencji i określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11 stanowisk urzędniczych) 3162
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 65100
Zarządzenie nr 758/12 3833
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 3780
Oświadczenia majątkowe - 2014 3013
Zarządzenie nr 1693/13 1950
Zarządzenie nr 457/11 1910
Zarządzenie nr 1260/12 1760
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1612
Zarządzenie nr 2367/14 1550
Zarządzenie nr 790.2016 1347
Zarządzenie nr 316.2015 1312
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1302
Zarządzenie nr 624.2015 1299
Zarządzenie nr 2174.2017 1284
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1242
Zarządzenie nr 728.2016 1236
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1226
Zarządzenie nr 174.2015 1203
Zarządzenie nr 598.2015 1180
Zarządzenie nr 2040.2017 1165
Zarządzenie nr 149.2015 1154
Zarządzenie nr 2041.2017 1135
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1126
Zarządzenie nr 182.2015 1044
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1022
Zarządzenie nr 944.2016 1020
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 971
Zarządzenie nr 523.2015 951
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 931
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 927
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 925
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 918
Zarządzenie nr 1801/13 916
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 905
Zarządzenie nr 499.2015 879
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 875
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 860
Zarządzenie nr 917.2016 815
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 796
Zarządzenie nr 2392/10 794
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 789
Zarządzenie nr 2249/14 766
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 757
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 757
Zarządzenie nr 20.2014 749
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy dot. przebudowy DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną” 743
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 743
Zarządzenie nr 2419.2018 739
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 717
Zarządzenie nr 546.2015 712
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 22686
Uchwała nr 392.XXX.2016 9466
Uchwała nr 194.XVII.2015 5148
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 3882
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3451
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 2644
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 2573
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 2427
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 2197
Uchwała nr 611.XLV.2017 1833
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 1768
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 1754
Uchwała nr 390.XXX.2016 1676
Uchwała nr 193.XVII.2015 1646
Uchwała nr 150.XV.2015 1473
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1437
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1431
Uchwała nr 990/LV/2014 1410
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1399
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1324
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1322
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1320
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1285
Uchwała nr 612.XLV.2017 1281
Uchwała nr 192.XVII.2015 1188
Uchwała nr 548.XL.2017 1186
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1177
Uchwała nr 39.VII.2015 1148
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1114
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1112
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1111
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1099
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1063
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1040
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1034
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1033
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 980
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 962
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 961
Uchwała nr 209.XVIII.2015 957
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 956
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 952
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 946
XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 941
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 940
XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 911
Uchwała nr 118.XIII.2015 896
Uchwała nr 53.VIII.2015 892
Projekt uchwały na druku BR.21.XIII.15 w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 890
Interpelacja w sprawie Interpelacja z dnia 24.07.2015 r. w sprawie planowanej inwestycji - budowie marketu w rejonie ul. Szajnowicza - Iwanowa oraz ul. Okulickiego w częstochowie 882
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 71938
Oświata 21155
Opieka społeczna i praca 20296
Transport i komunikacja 7889
Gospodarka komunalna 7639
Porządek publiczny 5035
Budownictwo mieszkalne 4971
Opieka zdrowotna 4829
Rozwój regionalny 3878
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 760
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 522
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 512
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 483
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 453
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 438
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 432
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 429
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 401
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 398
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 380
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 379
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 347
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 346
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 329
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 292
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 194
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 23817
Rada Dzielnicy Stradom 3817
Rada Dzielnicy Północ 3225
Rada Dzielnicy Lisiniec 2823
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 2741
Rada Dzielnicy Grabówka 2726
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 2702
Rada Dzielnicy Dźbów 2623
Rada Dzielnicy Raków 2617
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 2548
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 2540
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 2524
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2475
Rada Dzielnicy Śródmieście 2452
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2400
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2333
Rada Dzielnicy Mirów 2165
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2150
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 1887
Rada Dzielnicy Stare Miasto 1846

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij