Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 237732
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75556
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 40045
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 40020
Kierownictwo 29097
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 24674
Konta bankowe 21828
Godziny pracy 20429
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 14197
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 13459
Uchwała nr 392.XXX.2016 11186
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10384
IZ.271.51.2016 9573
Udostępnianie informacji publicznej 9367
Ochrona danych osobowych 9362
IZ.271.53.2019 8817
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7905
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 7445
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7429
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5965
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5963
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5639
Balt Ewelina 5608
Uchwała nr 194.XVII.2015 5471
Ewidencja Gruntów i Budynków 5305
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5301
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4976
IZ.271.56.2018 4565
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 4422
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4114
IZ.271.14.2018 4002
IZ.271.1.2020 3813
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3693
Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 3621
Jak wyszukiwać informacje? 3569
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Częstochowy 3476
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3458
IZ.271.25.2016 3251
IZ.271.26.2015 3096
IZ.271.27.2017 3081
Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2015-2017 na łącznym obszarze ok. 264 ha w podziale na 13 rejonów. 3035
Rekrutacja uczestników projektu "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci" 3022
List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy między Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Częstochowa 3014
IZ.271.40.2018 2954
Zarządzenie nr k/35/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy 2943
UCHWAŁA Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 2908
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania w budynku przy ul. Czecha 2846
IZ.271.4.2017 2832
Procedura rejestracji i wyrejestrowania pojazdów 2806
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 81345
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5963
Zarządzenie nr 758/12 4470
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4114
Oświadczenia majątkowe - 2014 3404
Zarządzenie nr 457/11 2688
Zarządzenie nr 1260/12 2539
Zarządzenie nr 2174.2017 2440
Zarządzenie nr 1693/13 2416
Zarządzenie nr 624.2015 2093
Zarządzenie nr 316.2015 2032
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1949
Zarządzenie nr 790.2016 1886
Zarządzenie nr 2367/14 1877
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1863
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1853
Zarządzenie nr 149.2015 1834
Zarządzenie nr 728.2016 1806
Zarządzenie nr 174.2015 1719
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1560
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1514
Zarządzenie nr 2041.2017 1463
Zarządzenie nr 2040.2017 1445
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1403
Zarządzenie nr 598.2015 1396
Zarządzenie nr 1403.2016 1374
Zarządzenie nr 182.2015 1356
Zarządzenie nr 2419.2018 1346
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1330
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1319
Zarządzenie nr 944.2016 1317
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1299
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1271
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1254
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1235
Zarządzenie nr 2008.2017 1231
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1214
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1199
Zarządzenie nr 2392/10 1196
Zarządzenie nr 1801/13 1189
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1173
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1142
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1138
Zarządzenie nr 523.2015 1130
Zarządzenie nr 2249/14 1120
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1097
Zarządzenie nr 917.2016 1095
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1092
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 1074
Zarządzenie nr 499.2015 1067
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 24395
Rada Miasta 21854
Uchwała nr 392.XXX.2016 11186
Uchwała nr 194.XVII.2015 5471
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4502
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3693
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3510
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3369
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 3261
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3184
Uchwała nr 611.XLV.2017 2464
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2157
Uchwała nr 843.LXI.2018 2138
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2103
Uchwała nr 150.XV.2015 2088
Uchwała nr 390.XXX.2016 2074
Uchwała nr 548.XL.2017 1952
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1921
Uchwała nr 193.XVII.2015 1893
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 1850
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1776
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1766
Uchwała nr 53.VIII.2015 1761
Uchwała nr 990/LV/2014 1752
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1667
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1659
Uchwała nr 612.XLV.2017 1650
Uchwała nr 128.XI.2019 1627
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1605
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1571
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1558
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1532
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1506
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1492
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1480
Uchwała nr 127.XI.2019 1415
Uchwała nr 39.VII.2015 1414
Uchwała nr 192.XVII.2015 1413
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1395
Uchwała nr 229.XIX.2015 1387
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1365
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1365
Uchwała nr 574.XLII.2017 1357
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1307
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1300
Uchwała nr 118.XIII.2015 1299
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1272
Uchwała nr 202.XIX.2019 1262
Uchwała nr 72.IX.2015 1262
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1262
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 89291
Oświata 28425
Opieka społeczna i praca 26336
Transport i komunikacja 9682
Gospodarka komunalna 9456
Porządek publiczny 6347
Budownictwo mieszkalne 6316
Opieka zdrowotna 6157
Rozwój regionalny 4945
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 940
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 710
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 694
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 676
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 641
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 634
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 623
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 617
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 607
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 587
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 586
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 562
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 546
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 538
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 472
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 405
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 394
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 193
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 172
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 167
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 123
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 91
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 18 listopada 2019 r. 88
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 31 października 2019 r. 58
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 28956
Rada Dzielnicy Stradom 4955
Rada Dzielnicy Północ 4318
Rada Dzielnicy Raków 3931
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3707
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3697
Rada Dzielnicy Grabówka 3694
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3588
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3537
Rada Dzielnicy Dźbów 3514
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 3449
Rada Dzielnicy Śródmieście 3349
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 3256
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 3247
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 3139
Rada Dzielnicy Mirów 3109
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 3029
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2648

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij