Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 234716
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75551
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 39508
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 38893
Kierownictwo 28674
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 24558
Konta bankowe 21271
Godziny pracy 20095
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 13996
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 13326
Uchwała nr 392.XXX.2016 11129
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10359
IZ.271.51.2016 9545
Ochrona danych osobowych 9201
Udostępnianie informacji publicznej 9138
IZ.271.53.2019 8460
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7893
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7415
Lista Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 7311
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5943
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5863
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5570
Balt Ewelina 5480
Uchwała nr 194.XVII.2015 5442
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5270
Ewidencja Gruntów i Budynków 5124
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4968
IZ.271.56.2018 4525
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 4301
IZ.271.14.2018 3969
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 3951
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3686
Jak wyszukiwać informacje? 3560
Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 3530
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3442
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta Częstochowy 3259
IZ.271.25.2016 3244
IZ.271.26.2015 3080
IZ.271.27.2017 3066
Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2015-2017 na łącznym obszarze ok. 264 ha w podziale na 13 rejonów. 3023
List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy między Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Częstochowa 3004
Rekrutacja uczestników projektu "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci" 2954
IZ.271.40.2018 2927
Zarządzenie nr k/35/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy 2890
IZ.271.4.2017 2822
UCHWAŁA Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 2794
Ewidencja Ludności cz.II 2657
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania w budynku przy ul. Czecha 2649
Procedura rejestracji i wyrejestrowania pojazdów 2490
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 80179
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5863
Zarządzenie nr 758/12 4440
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 3951
Oświadczenia majątkowe - 2014 3387
Zarządzenie nr 457/11 2645
Zarządzenie nr 1260/12 2488
Zarządzenie nr 1693/13 2391
Zarządzenie nr 2174.2017 2377
Zarządzenie nr 624.2015 2011
Zarządzenie nr 316.2015 1950
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1914
Zarządzenie nr 2367/14 1860
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1856
Zarządzenie nr 790.2016 1854
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1825
Zarządzenie nr 149.2015 1804
Zarządzenie nr 728.2016 1783
Zarządzenie nr 174.2015 1675
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1545
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1489
Zarządzenie nr 2041.2017 1446
Zarządzenie nr 2040.2017 1435
Zarządzenie nr 598.2015 1389
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1388
Zarządzenie nr 182.2015 1349
Zarządzenie nr 2419.2018 1324
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1314
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1314
Zarządzenie nr 944.2016 1300
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1291
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1256
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1244
Zarządzenie nr 1403.2016 1233
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1222
Zarządzenie nr 2008.2017 1191
Zarządzenie nr 2392/10 1186
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1185
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1185
Zarządzenie nr 1801/13 1182
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1165
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1133
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1128
Zarządzenie nr 523.2015 1123
Zarządzenie nr 2249/14 1110
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1085
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1084
Zarządzenie nr 917.2016 1084
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 1065
Zarządzenie nr 499.2015 1060
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 24316
Rada Miasta 20175
Uchwała nr 392.XXX.2016 11129
Uchwała nr 194.XVII.2015 5442
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4478
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3686
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3430
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3315
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 3202
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3161
Uchwała nr 611.XLV.2017 2442
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2137
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2081
Uchwała nr 390.XXX.2016 2060
Uchwała nr 150.XV.2015 2025
Uchwała nr 843.LXI.2018 2004
Uchwała nr 548.XL.2017 1900
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1899
Uchwała nr 193.XVII.2015 1883
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1756
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1735
Uchwała nr 990/LV/2014 1734
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 1733
Uchwała nr 53.VIII.2015 1725
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1659
Uchwała nr 612.XLV.2017 1634
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1597
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1589
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1562
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1546
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1497
Uchwała nr 128.XI.2019 1496
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1477
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1471
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1441
Uchwała nr 192.XVII.2015 1405
Uchwała nr 39.VII.2015 1403
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1386
Uchwała nr 229.XIX.2015 1357
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1355
Uchwała nr 574.XLII.2017 1313
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1311
Uchwała nr 127.XI.2019 1303
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1297
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1290
Uchwała nr 118.XIII.2015 1279
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1262
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1253
Uchwała nr 72.IX.2015 1240
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1226
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 88062
Oświata 27964
Opieka społeczna i praca 25873
Transport i komunikacja 9552
Gospodarka komunalna 9298
Porządek publiczny 6247
Budownictwo mieszkalne 6232
Opieka zdrowotna 6067
Rozwój regionalny 4859
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 933
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 703
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 688
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 670
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 636
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 626
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 614
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 608
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 599
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 581
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 579
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 555
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 538
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 534
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 466
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 395
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 388
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 182
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 164
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 157
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 116
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 86
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 18 listopada 2019 r. 61
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 31 października 2019 r. 50
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 28495
Rada Dzielnicy Stradom 4828
Rada Dzielnicy Północ 4220
Rada Dzielnicy Raków 3754
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3644
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3621
Rada Dzielnicy Grabówka 3590
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3520
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3458
Rada Dzielnicy Dźbów 3415
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 3347
Rada Dzielnicy Śródmieście 3284
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 3183
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 3173
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 3079
Rada Dzielnicy Mirów 3043
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2952
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2579

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij