Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 193631
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75241
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 30185
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 21974
Kierownictwo 19744
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 19663
Konta bankowe 16071
Godziny pracy 15176
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 10385
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 9623
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 9343
IZ.271.51.2016 8714
Uchwała nr 392.XXX.2016 8547
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7195
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 6271
Sekretarz Miasta 6163
Udostępnianie informacji publicznej 6080
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 5975
Ochrona danych osobowych 5945
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5514
Uchwała nr 194.XVII.2015 5079
ds. kadr (2 stanowiska) 4907
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 4700
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 4548
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4454
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4269
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4201
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4102
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 3857
ds. obsługi interesantów 3838
IZ.271.14.2018 3562
ds. kadr 3533
Oświadczenia Majątkowe 2012 r. 3528
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3517
ds. rejestracji zgonów 3483
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3480
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 3461
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3379
ds. praw jazdy 3330
Jak wyszukiwać informacje? 3319
ds. organizacyjnych 3290
ds. wynagrodzeń 3273
ds. organizacji imprez 3203
ds. dokumentów archiwalnych 3187
ds. księgowości (2 stanowiska) 3125
ds. wynagrodzeń 3108
ds. ewidencji i określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11 stanowisk urzędniczych) 3090
ds. księgowości 3060
ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 3057
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 61321
Zarządzenie nr 758/12 3648
Oświadczenia majątkowe - 2014 2894
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 2704
Zarządzenie nr 1693/13 1815
Zarządzenie nr 457/11 1768
Zarządzenie nr 1260/12 1641
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1535
Zarządzenie nr 2367/14 1485
Zarządzenie nr 790.2016 1201
Zarządzenie nr 316.2015 1187
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1185
Zarządzenie nr 624.2015 1154
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1149
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1139
Zarządzenie nr 598.2015 1133
Zarządzenie nr 728.2016 1117
Zarządzenie nr 174.2015 1097
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1077
Zarządzenie nr 2040.2017 1037
Zarządzenie nr 149.2015 982
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 975
Zarządzenie nr 182.2015 961
Zarządzenie nr 2041.2017 959
Zarządzenie nr 2174.2017 947
Zarządzenie nr 523.2015 908
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 890
Zarządzenie nr 944.2016 890
Zarządzenie nr 1801/13 848
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 844
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 827
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 822
Zarządzenie nr 499.2015 809
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 807
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 802
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 778
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 767
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 736
Zarządzenie nr 917.2016 731
Zarządzenie nr 2392/10 719
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 704
Zarządzenie nr 2249/14 702
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy dot. przebudowy DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną” 690
Zarządzenie nr 20.2014 685
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 682
Zarządzenie nr 546.2015 678
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 624
Zarządzenie nr 180.2015 623
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 617
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 605
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 20337
Uchwała nr 392.XXX.2016 8547
Uchwała nr 194.XVII.2015 5079
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 3580
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3379
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 2397
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 2204
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 2167
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 1981
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 1686
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 1668
Uchwała nr 390.XXX.2016 1592
Uchwała nr 611.XLV.2017 1590
Uchwała nr 193.XVII.2015 1582
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1352
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1350
Uchwała nr 150.XV.2015 1334
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1274
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1248
Uchwała nr 990/LV/2014 1220
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1218
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1192
Uchwała nr 612.XLV.2017 1160
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1139
Uchwała nr 192.XVII.2015 1139
Uchwała nr 39.VII.2015 1094
Uchwała nr 548.XL.2017 1064
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1062
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1051
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1045
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1032
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 990
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 987
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 984
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 974
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 961
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 939
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 899
Uchwała nr 209.XVIII.2015 894
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 893
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 885
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 884
XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 884
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 868
XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 854
Projekt uchwały na druku BR.21.XIII.15 w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 852
Interpelacja w sprawie Interpelacja z dnia 24.07.2015 r. w sprawie planowanej inwestycji - budowie marketu w rejonie ul. Szajnowicza - Iwanowa oraz ul. Okulickiego w częstochowie 827
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 823
Uchwała nr 118.XIII.2015 814
Projekt uchwały na druku BR.1.VI.15 w sprawie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 812
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 68770
Oświata 19712
Opieka społeczna i praca 19381
Transport i komunikacja 7522
Gospodarka komunalna 7319
Porządek publiczny 4771
Budownictwo mieszkalne 4744
Opieka zdrowotna 4588
Rozwój regionalny 3721
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 695
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 476
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 473
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 441
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 390
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 376
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 370
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 366
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 365
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 351
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 332
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 311
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 307
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 298
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 289
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 280
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 141
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 22814
Rada Dzielnicy Stradom 3525
Rada Dzielnicy Północ 2938
Rada Dzielnicy Grabówka 2552
Rada Dzielnicy Lisiniec 2528
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 2501
Rada Dzielnicy Raków 2425
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 2417
Rada Dzielnicy Dźbów 2375
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 2331
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 2300
Rada Dzielnicy Śródmieście 2270
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 2267
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2244
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2201
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2135
Rada Dzielnicy Mirów 1961
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 1926
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 1719
Rada Dzielnicy Stare Miasto 1659

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij