Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 189703
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75224
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 29094
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 20569
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 19514
Kierownictwo 19020
Konta bankowe 15718
Godziny pracy 14752
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 10083
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 9406
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 8930
IZ.271.51.2016 8634
Oświadczenia majątkowe 8233
Uchwała nr 392.XXX.2016 8181
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7136
Sekretarz Miasta 6138
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 6128
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 5884
Udostępnianie informacji publicznej 5876
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5436
Ochrona danych osobowych 5366
Uchwała nr 194.XVII.2015 5015
ds. kadr (2 stanowiska) 4863
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 4649
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4434
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 4264
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4228
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4144
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4057
ds. obsługi interesantów 3815
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 3771
ds. kadr 3480
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3475
ds. rejestracji zgonów 3464
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3461
Oświadczenia Majątkowe 2012 r. 3427
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3356
ds. praw jazdy 3309
Jak wyszukiwać informacje? 3303
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 3276
ds. organizacyjnych 3264
ds. wynagrodzeń 3250
ds. organizacji imprez 3179
ds. dokumentów archiwalnych 3155
ds. księgowości (2 stanowiska) 3099
ds. wynagrodzeń 3079
ds. ewidencji i określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (11 stanowisk urzędniczych) 3065
ds. ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne 3048
ds. księgowości 3042
ds. poligraficznych 3014
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 59586
Zarządzenie nr 758/12 3574
Oświadczenia majątkowe - 2014 2825
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 2462
Zarządzenie nr 1693/13 1743
Zarządzenie nr 457/11 1702
Zarządzenie nr 1260/12 1568
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1473
Zarządzenie nr 2367/14 1443
Zarządzenie nr 316.2015 1146
Zarządzenie nr 790.2016 1137
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1134
Zarządzenie nr 598.2015 1114
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1094
Zarządzenie nr 624.2015 1093
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1080
Zarządzenie nr 174.2015 1063
Zarządzenie nr 728.2016 1052
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1033
Zarządzenie nr 2040.2017 968
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 954
Zarządzenie nr 149.2015 925
Zarządzenie nr 182.2015 916
Zarządzenie nr 2041.2017 911
Zarządzenie nr 523.2015 889
Zarządzenie nr 944.2016 860
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 857
Zarządzenie nr 1801/13 825
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 821
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 787
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 778
Zarządzenie nr 2174.2017 777
Zarządzenie nr 499.2015 777
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 774
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 764
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 754
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 707
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 704
Zarządzenie nr 917.2016 693
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 684
Zarządzenie nr 2249/14 674
Zarządzenie nr 2392/10 674
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy dot. przebudowy DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną” 660
Zarządzenie nr 546.2015 657
Zarządzenie nr 20.2014 637
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 623
Zarządzenie nr 180.2015 599
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2012 595
Zarządzenie nr 117.2015 573
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 571
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 19752
Uchwała nr 392.XXX.2016 8181
Uchwała nr 194.XVII.2015 5015
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 3462
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3356
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 2295
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 2046
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 1977
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 1891
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 1630
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 1600
Uchwała nr 193.XVII.2015 1554
Uchwała nr 390.XXX.2016 1545
Uchwała nr 611.XLV.2017 1489
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1321
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1301
Uchwała nr 150.XV.2015 1283
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1250
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1207
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1178
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1158
Uchwała nr 990/LV/2014 1136
Uchwała nr 612.XLV.2017 1110
Uchwała nr 192.XVII.2015 1108
Uchwała nr 39.VII.2015 1068
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1050
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1025
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1018
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1017
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 999
Uchwała nr 548.XL.2017 974
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 961
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 950
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 950
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 937
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 930
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 912
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 872
Uchwała nr 209.XVIII.2015 870
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 868
XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 863
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 850
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 844
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 843
Projekt uchwały na druku BR.21.XIII.15 w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 823
XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 817
Interpelacja w sprawie Interpelacja z dnia 24.07.2015 r. w sprawie planowanej inwestycji - budowie marketu w rejonie ul. Szajnowicza - Iwanowa oraz ul. Okulickiego w częstochowie 804
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 794
Projekt uchwały na druku BR.1.VI.15 w sprawie projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2015 781
Uchwała nr 118.XIII.2015 771
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 67131
Oświata 18961
Opieka społeczna i praca 18864
Transport i komunikacja 7299
Gospodarka komunalna 7135
Porządek publiczny 4627
Budownictwo mieszkalne 4604
Opieka zdrowotna 4456
Rozwój regionalny 3628
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 680
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 460
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 454
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 424
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 369
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 357
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 349
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 341
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 341
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 332
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 311
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 297
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 291
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 280
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 265
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 239
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 122
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 22291
Rada Dzielnicy Stradom 3410
Rada Dzielnicy Północ 2841
Rada Dzielnicy Grabówka 2458
Rada Dzielnicy Lisiniec 2443
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 2414
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 2339
Rada Dzielnicy Raków 2333
Rada Dzielnicy Dźbów 2303
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 2253
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 2227
Rada Dzielnicy Śródmieście 2194
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 2183
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2162
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2134
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2046
Rada Dzielnicy Mirów 1885
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 1850
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 1659
Rada Dzielnicy Stare Miasto 1588

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij