Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 216371
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75467
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 35654
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 31108
Kierownictwo 24920
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 21643
Konta bankowe 18821
Godziny pracy 17916
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 12530
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 11822
Uchwała nr 392.XXX.2016 10745
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10120
IZ.271.51.2016 9335
Oświadczenia majątkowe 8233
Ochrona danych osobowych 8024
Udostępnianie informacji publicznej 7756
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7753
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7229
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 6616
Sekretarz Miasta 6372
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 6135
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5806
Uchwała nr 194.XVII.2015 5302
ds. kadr (2 stanowiska) 5179
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5122
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 4903
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4867
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 4838
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4645
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4637
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 4284
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4273
IZ.271.56.2018 4270
Balt Ewelina 4091
ds. obsługi interesantów 4002
Ewidencja Gruntów i Budynków 3986
IZ.271.14.2018 3840
ds. kadr 3803
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3744
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 3731
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3656
ds. rejestracji zgonów 3632
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3584
Jak wyszukiwać informacje? 3492
ds. praw jazdy 3473
ds. organizacyjnych 3464
ds. wynagrodzeń 3443
ds. organizacji imprez 3384
ds. dokumentów archiwalnych 3365
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3320
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 72301
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 4903
Zarządzenie nr 758/12 4208
Oświadczenia majątkowe - 2014 3204
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2878
Zarządzenie nr 457/11 2335
Zarządzenie nr 1693/13 2141
Zarządzenie nr 1260/12 2134
Zarządzenie nr 2174.2017 1932
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1740
Zarządzenie nr 316.2015 1720
Zarządzenie nr 2367/14 1717
Zarządzenie nr 790.2016 1633
Zarządzenie nr 624.2015 1630
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1629
Zarządzenie nr 149.2015 1566
Zarządzenie nr 728.2016 1523
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1408
Zarządzenie nr 174.2015 1406
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1325
Zarządzenie nr 2040.2017 1324
Zarządzenie nr 2041.2017 1304
Zarządzenie nr 598.2015 1299
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1267
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1217
Zarządzenie nr 182.2015 1216
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1196
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1191
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1181
Zarządzenie nr 944.2016 1164
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1124
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1122
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1120
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1117
Zarządzenie nr 1801/13 1073
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1063
Zarządzenie nr 523.2015 1055
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1055
Zarządzenie nr 2392/10 1020
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1017
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1008
Zarządzenie nr 499.2015 989
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 983
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 975
Zarządzenie nr 917.2016 968
Zarządzenie nr 2249/14 959
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 945
Zarządzenie nr 2419.2018 925
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2005 919
Zarządzenie nr 20.2014 893
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 23578
Uchwała nr 392.XXX.2016 10745
Rada Miasta 9574
Uchwała nr 194.XVII.2015 5302
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4246
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3584
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3008
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3004
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 2969
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 2600
Uchwała nr 611.XLV.2017 2261
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 1937
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 1934
Uchwała nr 390.XXX.2016 1892
Uchwała nr 193.XVII.2015 1763
Uchwała nr 150.XV.2015 1730
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1686
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1622
Uchwała nr 990/LV/2014 1610
Uchwała nr 548.XL.2017 1592
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1567
Uchwała nr 612.XLV.2017 1503
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1485
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1479
Uchwała nr 843.LXI.2018 1473
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1451
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1450
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1374
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1334
Uchwała nr 192.XVII.2015 1305
Uchwała nr 53.VIII.2015 1294
Uchwała nr 39.VII.2015 1291
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1265
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1262
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1260
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1218
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1199
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1195
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1187
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1167
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1163
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1122
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1113
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1104
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1093
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1089
Uchwała nr 118.XIII.2015 1087
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 1085
XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1074
Uchwała nr 209.XVIII.2015 1073
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 79759
Oświata 24532
Opieka społeczna i praca 22923
Transport i komunikacja 8690
Gospodarka komunalna 8454
Porządek publiczny 5625
Budownictwo mieszkalne 5610
Opieka zdrowotna 5449
Rozwój regionalny 4380
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 855
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 611
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 611
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 590
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 563
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 543
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 531
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 529
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 513
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 499
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 488
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 484
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 456
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 444
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 385
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 319
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 307
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 102
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 90
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 60
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 26012
Rada Dzielnicy Stradom 4207
Rada Dzielnicy Północ 3608
Rada Dzielnicy Lisiniec 3208
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3096
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3089
Rada Dzielnicy Grabówka 3080
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3002
Rada Dzielnicy Raków 2954
Rada Dzielnicy Dźbów 2935
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 2927
Rada Dzielnicy Śródmieście 2859
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 2830
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2744
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2741
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2631
Rada Dzielnicy Mirów 2535
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2476
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 2203
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2159

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij