Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 249828
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75617
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 45285
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 42396
Kierownictwo 31191
Konta bankowe 25410
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 25225
Godziny pracy 22252
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 15086
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 14047
IZ.271.1.2020 13347
Uchwała nr 392.XXX.2016 11398
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10577
Udostępnianie informacji publicznej 10424
Ochrona danych osobowych 10220
IZ.271.51.2016 9757
IZ.271.53.2019 9179
Rejestr Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 8281
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 8002
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7505
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 6682
Ewidencja Gruntów i Budynków 6337
Balt Ewelina 6081
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 6065
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5873
Uchwała nr 194.XVII.2015 5575
Procedura rejestracji i wyrejestrowania pojazdów 5453
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5409
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 5043
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 4990
IZ.271.56.2018 4725
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4605
IZ.271.14.2018 4090
Kodeks Etyki Pracowników Urzędu Miasta Częstochowy 3912
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do najmu mieszkania w budynku przy ul. Czecha 3793
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3780
Jak wyszukiwać informacje? 3623
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3551
UCHWAŁA Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 3454
IZ.271.25.2016 3318
Rekrutacja uczestników projektu "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci" 3218
IZ.271.26.2015 3186
Zarządzenie nr k/35/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy 3174
IZ.271.27.2017 3167
Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2015-2017 na łącznym obszarze ok. 264 ha w podziale na 13 rejonów. 3108
IZ.271.40.2018 3095
Ewidencja Ludności cz.II 3018
IZ.271.69.2019 2947
Ponowne wykorzystywanie 2907
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 86263
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 6682
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 4605
Zarządzenie nr 758/12 4602
Oświadczenia majątkowe - 2014 3502
Zarządzenie nr 457/11 2819
Zarządzenie nr 1260/12 2818
Zarządzenie nr 2174.2017 2700
Zarządzenie nr 1693/13 2572
Zarządzenie nr 624.2015 2334
Zarządzenie nr 316.2015 2148
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 2065
Zarządzenie nr 790.2016 2060
Zarządzenie nr 149.2015 1972
Zarządzenie nr 2367/14 1964
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1939
Zarządzenie nr 728.2016 1933
Zarządzenie nr 1403.2016 1930
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1905
Zarządzenie nr 174.2015 1844
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1664
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1593
Zarządzenie nr 2041.2017 1551
Zarządzenie nr 2040.2017 1523
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1513
Zarządzenie nr 2008.2017 1492
Zarządzenie nr 598.2015 1454
Zarządzenie nr 2419.2018 1439
Zarządzenie nr 182.2015 1430
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1421
Zarządzenie nr 944.2016 1402
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1400
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1371
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1368
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1333
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1294
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1290
Zarządzenie nr 2392/10 1284
Zarządzenie nr 1801/13 1273
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1254
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1228
Zarządzenie nr 2249/14 1227
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1225
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1225
Zarządzenie nr 917.2016 1197
Zarządzenie nr 523.2015 1180
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1166
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1165
Zarządzenie nr 499.2015 1165
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 1151
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta 29840
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 24732
Uchwała nr 392.XXX.2016 11398
Uchwała nr 194.XVII.2015 5575
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4626
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3844
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3780
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 3588
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3575
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3279
Uchwała nr 611.XLV.2017 2570
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 2554
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2319
Uchwała nr 128.XI.2019 2304
Uchwała nr 843.LXI.2018 2293
Uchwała nr 150.XV.2015 2262
Uchwała nr 369.XXVII.2020 2239
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2177
Uchwała nr 390.XXX.2016 2175
Uchwała nr 548.XL.2017 2170
Uchwała nr 127.XI.2019 2068
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 2031
Uchwała nr 53.VIII.2015 1980
Uchwała nr 193.XVII.2015 1973
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1920
Uchwała nr 990/LV/2014 1868
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1844
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1811
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1766
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1736
Uchwała nr 612.XLV.2017 1732
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1680
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1635
Uchwała nr 574.XLII.2017 1628
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1621
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1620
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1598
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1583
Uchwała nr 229.XIX.2015 1579
Uchwała nr 202.XIX.2019 1547
Uchwała nr 72.IX.2015 1514
Uchwała nr 192.XVII.2015 1489
Uchwała nr 39.VII.2015 1488
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1463
Uchwała nr 162.XIII.2019 1459
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1455
Uchwała nr 206.XIX.2019 1452
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1427
Uchwała nr 118.XIII.2015 1406
Uchwała nr 729.XLVIII.2017 1401
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 95182
Szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze 30665
Opieka społeczna i praca 28358
Transport i komunikacja 10460
Gospodarka komunalna 10352
Budownictwo mieszkalne 6836
Porządek publiczny 6818
Opieka zdrowotna 6656
Rozwój regionalny 5374
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 995
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 776
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 750
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 739
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 703
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 697
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 684
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 678
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 671
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 652
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 649
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 620
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 602
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 600
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 532
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 467
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 454
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 264
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 237
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 225
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 18 listopada 2019 r. 200
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 188
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 160
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 31 października 2019 r. 115
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 15 maja 2020 r. 45
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 maja 2020 r. 44
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 15 czerwca 2020 r. 39
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 3 lipca 2020 r. 33
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 30708
Rada Dzielnicy Stradom 5450
Rada Dzielnicy Północ 4759
Rada Dzielnicy Raków 4457
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 4080
Rada Dzielnicy Grabówka 4035
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 4024
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3936
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3888
Rada Dzielnicy Dźbów 3814
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 3785
Rada Dzielnicy Śródmieście 3646
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 3561
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 3553
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 3464
Rada Dzielnicy Mirów 3440
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 3400
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2974

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij