Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 211285
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75443
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 34430
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 29316
Kierownictwo 24064
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 20609
Konta bankowe 18137
Godziny pracy 17414
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 12140
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 11399
Uchwała nr 392.XXX.2016 10542
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10029
IZ.271.51.2016 9248
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7694
Ochrona danych osobowych 7682
Udostępnianie informacji publicznej 7389
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7035
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 6511
Sekretarz Miasta 6336
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5768
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 5741
Uchwała nr 194.XVII.2015 5273
ds. kadr (2 stanowiska) 5147
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5081
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4802
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 4672
ds. księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 stanowiska) 4618
Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń z siedzibą w Częstochowie (działającego od 01.01.2017 r.) 4597
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 4570
ds. dowodów osobistych (2 stanowiska) 4240
Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów 4233
IZ.271.56.2018 4179
ds. obsługi interesantów 3990
IZ.271.14.2018 3806
Balt Ewelina 3802
ds. kadr 3755
Ewidencja Gruntów i Budynków 3719
ds. obsługi interesanta oraz spraw administracyjno-kancelaryjnych (4 stanowiska urzędnicze) 3692
ds. organizacyjnych oraz obsługi administracyjno-biurowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 3630
ds. rejestracji zgonów 3609
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3565
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 3535
Jak wyszukiwać informacje? 3475
ds. praw jazdy 3457
ds. organizacyjnych 3447
ds. wynagrodzeń 3416
ds. organizacji imprez 3355
ds. dokumentów archiwalnych 3342
ds. wynagrodzeń 3288
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 69948
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 4570
Zarządzenie nr 758/12 4154
Oświadczenia majątkowe - 2014 3161
Zarządzenie nr 457/11 2272
Zarządzenie nr 1693/13 2102
Zarządzenie nr 1260/12 2052
Zarządzenie nr 2174.2017 1817
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1703
Zarządzenie nr 2367/14 1691
Zarządzenie nr 316.2015 1676
Zarządzenie nr 790.2016 1581
Zarządzenie nr 624.2015 1544
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1540
Zarządzenie nr 149.2015 1496
Zarządzenie nr 728.2016 1478
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1356
Zarządzenie nr 174.2015 1355
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1297
Zarządzenie nr 2040.2017 1292
Zarządzenie nr 598.2015 1284
Zarządzenie nr 2041.2017 1261
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1229
Zarządzenie nr 182.2015 1182
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1162
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1146
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1143
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1143
Zarządzenie nr 944.2016 1143
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1109
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1093
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1089
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1058
Zarządzenie nr 1801/13 1051
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1036
Zarządzenie nr 523.2015 1034
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1019
Zarządzenie nr 2392/10 986
Zarządzenie nr 499.2015 973
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 972
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 962
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 953
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 944
Zarządzenie nr 917.2016 941
Zarządzenie nr 2249/14 931
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 918
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2005 880
Zarządzenie nr 2419.2018 880
Zarządzenie nr 20.2014 873
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy dot. przebudowy DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46, połączenie z ul. Srebrną” 855
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 23421
Uchwała nr 392.XXX.2016 10542
Rada Miasta 6811
Uchwała nr 194.XVII.2015 5273
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4195
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3565
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 2937
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 2881
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 2868
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 2516
Uchwała nr 611.XLV.2017 2222
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 1899
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 1891
Uchwała nr 390.XXX.2016 1834
Uchwała nr 193.XVII.2015 1733
Uchwała nr 150.XV.2015 1663
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1636
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1590
Uchwała nr 990/LV/2014 1578
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1548
Uchwała nr 548.XL.2017 1510
Uchwała nr 612.XLV.2017 1455
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1454
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1454
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1424
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1416
Uchwała nr 843.LXI.2018 1358
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1334
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1298
Uchwała nr 192.XVII.2015 1276
Uchwała nr 39.VII.2015 1264
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1243
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1243
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1214
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1204
Uchwała nr 53.VIII.2015 1190
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1177
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1170
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1145
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1143
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1133
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1074
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - L zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1068
Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LIII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY 1068
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1068
Projekt uchwały na druku BR.13.XXX.16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku 1061
Uchwała nr 209.XVIII.2015 1053
XXX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1049
Uchwała nr 118.XIII.2015 1041
XXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1035
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 77214
Oświata 23382
Opieka społeczna i praca 22034
Transport i komunikacja 8487
Gospodarka komunalna 8208
Porządek publiczny 5460
Budownictwo mieszkalne 5452
Opieka zdrowotna 5276
Rozwój regionalny 4273
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 835
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 594
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 593
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 575
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 537
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 524
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 513
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 511
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 496
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 477
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 473
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 471
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 440
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 422
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 371
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 309
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 288
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 82
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 77
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 25387
Rada Dzielnicy Stradom 4130
Rada Dzielnicy Północ 3517
Rada Dzielnicy Lisiniec 3130
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3015
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 2992
Rada Dzielnicy Grabówka 2985
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 2911
Rada Dzielnicy Dźbów 2880
Rada Dzielnicy Raków 2879
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 2857
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 2773
Rada Dzielnicy Śródmieście 2771
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 2684
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2676
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2570
Rada Dzielnicy Mirów 2456
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2413
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 2154
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2100

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij