Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Statystyki oglądalności BIP od dnia 30.05.2014

Statystyki strony Urząd Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Dane podstawowe 229897
FER.271.27.2015 - Przetarg nieograniczony - dostawa i montaż technicznych środków wspierających bezpieczeństwo na potrzeby realizacji projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie” 75531
Wzory oświadczeń i kwestionariusza osobowego 38861
Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie 36835
Kierownictwo 27740
Oświadczenia Majątkowe 2014 r. 24323
Konta bankowe 20526
Godziny pracy 19469
Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta Częstochowy 13611
Oświadczenia Majątkowe 2015 r. 12998
Uchwała nr 392.XXX.2016 11019
UCHWAŁA Nr 821/XLVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031 10286
IZ.271.51.2016 9489
Ochrona danych osobowych 8853
Udostępnianie informacji publicznej 8707
Oświadczenia majątkowe 8233
Budowa krytej pływalni przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. 7859
IZ.271.53.2019 7406
Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę i warunków zabudowy 7383
Lista Stacji Kontroli Pojazdów w Częstochowie 7072
Oświadczenia Majątkowe 2013 r. 6920
Program wspierania przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy w Częstochowie na lata 2013 – 2018 5901
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5568
Uchwała nr 194.XVII.2015 5413
Zarządzenie nr ZARZĄDZENIE nr k/15/12 w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Częstochowy 5412
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. dr Wł. Biegańskiego przy ul. Dąbrowskiego 75 w Częstochowie. 5216
Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury światłowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski 4946
Ewidencja Gruntów i Budynków 4796
Balt Ewelina 4697
IZ.271.56.2018 4476
UCHWAŁA Nr 520/XLV/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2025 4083
IZ.271.14.2018 3934
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3662
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 3589
Jak wyszukiwać informacje? 3540
UCHWAŁA NR 224/XVI/2011 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 3411
Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa 3367
IZ.271.25.2016 3225
Naczelnik Wydziału Edukacji 3186
IZ.271.26.2015 3045
IZ.271.27.2017 3041
Kodeks Etyczny Pracowników Urzędu Miasta Częstochowy 3032
Kompleksowe utrzymanie zieleni miejskiej w Częstochowie w latach 2015-2017 na łącznym obszarze ok. 264 ha w podziale na 13 rejonów. 2989
List intencyjny w sprawie nawiązania współpracy między Miastem Stołecznym Warszawa i Miastem Częstochowa 2977
IZ.271.40.2018 2877
Rekrutacja uczestników projektu "Aktywni rodzice-szczęśliwe dzieci" 2846
IZ.271.4.2017 2802
Zarządzenie nr k/35/11 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Częstochowy 2788
Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji środowiskowej 2725
UCHWAŁA Nr 193/XVIII/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 2566
Statystyki strony Prezydent Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Prezydent Miasta 77960
Matyjaszczyk Krzysztof - Prezydent Miasta Częstochowy 5568
Zarządzenie nr 758/12 4385
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 3589
Oświadczenia majątkowe - 2014 3344
Zarządzenie nr 457/11 2555
Zarządzenie nr 1260/12 2364
Zarządzenie nr 1693/13 2333
Zarządzenie nr 2174.2017 2242
Zarządzenie nr 624.2015 1886
Zarządzenie nr 316.2015 1865
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy-Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko. 1851
ZARZĄDZENIE Nr 1348/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zasad oraz trybu przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Urzędu Miasta Częstochowy, gminnych jednostkach organizacyjnych, innych jednostkach organizacyjnych w zakresie otrzymanych środków publicznych oraz innych podmiotów na podstawie przepisów szczególnych 1843
Zarządzenie nr 2367/14 1820
Zarządzenie nr 790.2016 1783
ZARZĄDZENIE 1592/13 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych i garaży niestanowiących odrębnych nieruchomości 1777
Zarządzenie nr 149.2015 1722
Zarządzenie nr 728.2016 1686
Zarządzenie nr 174.2015 1601
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2014 1504
ZARZĄDZENIE NR 479/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 września 2011 r. 1441
Zarządzenie nr 2040.2017 1410
Zarządzenie nr 2041.2017 1406
Zarządzenie nr 598.2015 1365
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2013 1355
Zarządzenie nr 182.2015 1317
ZARZĄDZENIE NR 88/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 7 marca 2011 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta Częstochowy. 1297
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2011 1283
Zarządzenie nr 2419.2018 1280
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2010 1266
Zarządzenie nr 944.2016 1263
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2015 1224
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2006 1219
ZARZĄDZENIE Nr 755/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa oraz będących w jego władaniu 1195
ZARZĄDZENIE Nr 2029/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3255/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania Koordynatora Projektu Infrastrukturalnego - PMU i Zespołu Realizującego Projekt (z późn. zm.) 1165
Zarządzenie nr 1801/13 1154
Zarządzenie nr 2392/10 1146
ZARZĄDZENIE Nr 559/11 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w gminnych i powiatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy oraz nadzoru nad jej realizacją 1140
ZARZĄDZENIE Nr 714/12 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz na stanowiska kierowników gminnych i powiatowych jednostek i zakładów budżetowych 1139
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2007 1109
Zarządzenie nr 523.2015 1106
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2008 1103
Zarządzenie nr 2008.2017 1102
Zarządzenie nr 2249/14 1076
Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Częstochowy w roku 2009 1061
ZARZĄDZENIE Nr 2611/10 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zasad wykonywania budżetu miasta Częstochowy przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych. 1059
Zarządzenie nr 917.2016 1057
Zarządzenie nr 499.2015 1039
ZARZĄDZENIE Nr 1989/14 PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozpatrywania wniosków o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym w Urzędzie Miasta Częstochowy 1026
Zarządzenie nr 1403.2016 1003
Statystyki strony Rada Miasta
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Miasta Częstochowy VII Kadencji 24116
Rada Miasta 16825
Uchwała nr 392.XXX.2016 11019
Uchwała nr 194.XVII.2015 5413
Komisje Rady Miasta VII Kadencji (2014-2018) 4415
Uchwała nr Nr 9.IV.2014 w sprawie podatku od nieruchomości w 2015 roku 3662
UCHWAŁA Nr 920/LI/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 "CZĘSTOCHOWA OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ" 3277
UCHWAŁA Nr 318/XXVIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie utworzenia Dzielnic oraz nadania im Statutów. 3229
Uchwała nr 536.XXXVIII.2017 3126
Uchwała nr 496.XXXVI.2017 3106
Uchwała nr 611.XLV.2017 2389
Komisje Rady Miasta VI Kadencji 2087
UCHWAŁA NR 719/XL/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 604/LII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochow 2050
Uchwała nr 390.XXX.2016 2029
Uchwała nr 150.XV.2015 1952
Uchwała nr 193.XVII.2015 1860
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2018 1838
Uchwała nr 548.XL.2017 1837
Uchwała nr 843.LXI.2018 1747
Uchwała nr 464.XXXIII.2016 1725
Uchwała nr 990/LV/2014 1694
UCHWAŁA NR 641/XXXVI/2013 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miasta Częstochowy na rzecz ich najemców 1672
XXXVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1630
Uchwała nr 53.VIII.2015 1614
Uchwała nr 612.XLV.2017 1604
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2017 1565
Projekt uchwały na druku BR.4.XXXV.17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 1542
Projekt budżetu miasta Częstochowy na rok 2016 1529
UCHWAŁA Nr 604/LII/2009 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego za wysługę lat i warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Częstochowa 1529
Proponowane terminy Sesji Rady Miasta Częstochowy VIII kadencji 1518
Projekt uchwały na druku BR.15.XLV.17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku 1468
Uchwała nr 733.XLVIII.2017 1423
Uchwała nr 192.XVII.2015 1386
Uchwała nr 338.XXVI.2016 1382
UCHWAŁA NR 860/XLIX/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 1377
Uchwała nr 39.VII.2015 1373
Projekt uchwały na druku BR.7.XVIII.15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 1356
XXI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1335
Uchwała nr 229.XIX.2015 1299
Uchwała nr Nr 7.IV.2014 w sprawie opłaty od posiadania psów w 2015 roku 1281
IX Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1271
XIII Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1268
XV Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1239
Uchwała nr 128.XI.2019 1234
X Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1230
Uchwała nr 118.XIII.2015 1219
Uchwała nr 574.XLII.2017 1203
XVI Zwyczajna Sesja Rady Miasta Częstochowy 1203
UCHWAŁA NR 305/XIX/2012 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1180
Uchwała nr 72.IX.2015 1172
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kultura i sport 85856
Oświata 27036
Opieka społeczna i praca 25071
Transport i komunikacja 9239
Gospodarka komunalna 9012
Porządek publiczny 6043
Budownictwo mieszkalne 6025
Opieka zdrowotna 5846
Rozwój regionalny 4687
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2014 917
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 1 lipca 2016 r. 683
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 30.07.2015 671
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 14.05.2014 653
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 04.03.2013 617
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 09.07.2013 609
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 23.07.2013 596
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 19.12.2012 589
Składy Rad Nadzorczych stan na 30 sierpnia 2017 r. 576
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 28.07.2011 r. 563
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2014 558
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 12.02.2013 541
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 11 kwietnia 2016 r. 520
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 07.02.2012 514
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 03.10.2012 447
Składy Rad Nadzorczych - stan na 14 lipca 2017 r. 378
Składy Rad Nadzorczych – stan na dzień 11.01.2012 r. 372
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 21 stycznia 2019 r. 163
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 14 grudnia 2018 r. 143
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 28 marca 2019 r. 140
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 2 sierpnia 2019 r. 94
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 4 lipca 2019 r. 70
Składy Rad Nadzorczych - stan na dzień 31 października 2019 r. 29
Statystyki strony Jednostki Pomocnicze
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Dzielnicy Błeszno 27751
Rada Dzielnicy Stradom 4598
Rada Dzielnicy Północ 3964
Rada Dzielnicy Lisiniec 3517
Rada Dzielnicy Zawodzie-Dąbie 3442
Rada Dzielnicy Tysiąclecie 3429
Rada Dzielnicy Grabówka 3330
Rada Dzielnicy Częstochówka-Parkitka 3317
Rada Dzielnicy Raków 3309
Rada Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów 3269
Rada Dzielnicy Dźbów 3215
Rada Dzielnicy Wrzosowiak 3149
Rada Dzielnicy Śródmieście 3133
Rada Dzielnicy Trzech Wieszczów 3021
Rada Dzielnicy Kiedrzyn 2990
Rada Dzielnicy Ostatni Grosz 2916
Rada Dzielnicy Mirów 2842
Rada Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza 2751
Rada Dzielnicy Podjasnogórska 2430
Rada Dzielnicy Stare Miasto 2404

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij