W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W CZĘSTOCHOWIE

Od 15 października 2021 r. w Częstochowie rozpoczęła się hybrydowa działalność (zdalna oraz bezpośrednia obsługa) punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO) we wszystkich lokalizacjach.

W punktach obsługiwane będą wyłącznie osoby wcześniej umówione telefonicznie.

Jeśli chcesz uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub pomoc w zakresie poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatną mediację zadzwoń:

34 37 07 201 

(od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30)

i umów termin udzielenia porady.

Wybierz formę udzielenia porady: bezpośrednio w punkcie lub zdalnie.

Na wizytę  przyjdź punktualnie, bez osób towarzyszących.

Zgłoszeń można dokonywać także elektronicznie na adres mailowy: npp@czestochowa.pl

W odpowiedzi na przesłane drogą mailową zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.


W przypadku zgłoszenia w celu uzyskania  porady udzielanej  ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ otrzymają Państwo informację o adresie elektronicznym, na który należy przesłać treść swojego problemu prawnego. Porada prawna zostanie skonstruowana przez adwokata/radcę prawnego/doradcę obywatelskiego bez zbędnej zwłoki a następnie odesłana na Państwa adres mailowy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Częstochowie funkcjonuje 9 Punktów, w tym 6 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5 Punktów, w ramach otwartego konkursu ofert, powierzono do prowadzenia Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy:

NR I RODZAJ PUNKTU

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY

PUNKTU

Nr I

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 25

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady adwokatów

Nr II

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady radców prawnych

Nr III

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, lok. 1

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady radców prawnych

Nr IV

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokatów

Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Nr V

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, lok. 2

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady  adwokatów

 

Nr VI

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokatów

 

Nr VII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady doradcy, mediatorów

 

Nr VIII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22, lok. 21

42-202 Częstochowa

poniedziałek-piątek

11:00-15:00

porady  doradców

 

Nr IX

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

poniedziałek-piątek

15:00:-19:00:

porady doradców

 

Na terenie Częstochowy funkcjonują dwa dyżury specjalistyczne z zakresu praw cudzoziemców przebywających w Polsce lub pomocy prawnej w języku angielskim:

·        dyżur w czwartki godz. 7:30 – 11:30

III Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 

ul. Nowowiejskiego 26, lokal 1, 

42-217 Częstochowa

 
Rafał Wieczorek – radca prawny·        dyżur we wtorki godz. 7:30 – 11:30

V Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, 

ul. Nowowiejskiego 26, lokal 2, 

42-217 Częstochowa

Kamila Czekaj – adwokat


Punkty funkcjonują 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), po umówieniu terminu wizyty.


UMAWIANIE TERMINU WIZYTY:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37 07 201

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).

UPRAWNIENI:
Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu
wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz
o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

Nieodpłatna mediacja (zgodnie z art. 4a, ust. 1- 4), świadczona w  Punkcie Nr VII,  obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Mobilne porady:

Udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10:00-12:00 oraz 17:00-19:00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Porady na telefon:

Udzielane są w pozostałe wtorki miesiąca w godzinach 09:00 - 11:00 oraz 16:00 - 18:00.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przekazują do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ust. 2 ustawy), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość (wzór oświadczenia w załączniku).
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.


 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane