W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Nieodpłatna pomoc prawna w Częstochowie

XML

Treść

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA i NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W CELU ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA COVID–19
OBOWIĄZUJĄCA W PUNKTACH NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W CZĘSTOCHOWIE

W Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Częstochowy obowiązuje procedura postępowania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania COVID-19. Na jej mocy wejście do Punktów i przebywanie w nich możliwe jest tylko w środkach ochrony osobistej, zasłaniających usta i nos. Przy wejściu do Punktów każdorazowo wszystkich wchodzących obowiązuje dezynfekcja rąk. Wchodzące do Punktów osoby, wypełniają oświadczenie, podając informację o aktualnym stanie swego zdrowia. Zalecane jest także mierzenie temperatury ciała. Do Punktów nie należy przynosić zbędnych rzeczy, dokumentów. Należy korzystać z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych przyborów, w tym długopisów czy notatników. Zwiększenie restrykcji związane jest z obserwowanym w kraju przyrostem zachorowań na COVID-19. Treść procedury oraz oświadczenia można znaleźć  na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

Dodatkowo Punkty NPP oraz NPO od września będą funkcjonowały zdalnie w wybrane soboty. Harmonogram dyżurów, podczas których porady udzielane będą przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, dostępny jest na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.


KOMUNIKAT DOT. FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NPP/NPO W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM

Od 20 lipca br. w Częstochowie następuje powrót do konwencjonalnego świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Punktach zlokalizowanych na terenie miasta.


Udzielanie NPP lub NPO odbywa się w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37-07-201.


Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. funkcjonowania Punktów NPP i NPO w trybie stacjonarnym, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych:

1.Na poradę w punkcie NPP lub NPO może zgłosić się wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W lokalu Punktu nie mogą przebywać osoby:


- które są chore,


- przebywają z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych,


- sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.


2. W pomieszczeniu, w którym ma miejsce świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub


nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie mogą przebywać osoby postronne, inne niż te, które stawiły się w celu  uzyskania pomocy.


3. Do punktu, w którym świadczona jest pomoc mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).


4. W budynku, w którym ulokowany jest punkt należy przestrzegać dystansu społecznego między osobami, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.


5. Przed wejściem do punktu wszystkie osoby powinny zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.


6. Osoby wchodzące do punktu mogą mieć mierzoną temperaturę za ich zgodą.


7. Do punktu nie powinno się przynosić zbędnych rzeczy.


8. Każda osoba korzysta z własnych, o ile to możliwe, niezbędnych jej przyborów/przedmiotów (długopisy, notatniki itp.).


Zapewniając Państwu bezpieczeństwo w okresie epidemii nadal będzie istniała możliwość uzyskania porady przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W tym przypadku zgłoszeń dokonuje się elektronicznie. Należy pobrać i wypełnić wniosek zgłoszenia porady na odległość wraz z oświadczeniem, zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miasta Częstochowy w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna oraz na stronie Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl, wskazać środek porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail) następnie skan lub zdjęcie podpisanego ww. dokumentu należy przesłać na adres e-mail: npp@czestochowa.pl.

W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie otrzymają Państwo informację o terminie porady.

W przypadku zgłoszenia w celu uzyskania  porady udzielanej  ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ otrzymają Państwo informację o adresie elektronicznym, na który należy przesłać treść swojego problemu prawnego.

Porada prawna zostanie skonstruowana przez adwokata/radcę prawnego/ doradcę obywatelskiego bez zbędnej zwłoki a następnie odesłana na Państwa adres mailowy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, w Częstochowie funkcjonuje 9 Punktów, w tym 6 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 3 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
5 Punktów, w ramach otwartego konkursu ofert, powierzono do prowadzenia dwóm organizacjom pozarządowym  - Terenowemu Komitetowi Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie oraz Częstochowskiemu Stowarzyszeniu "ETOH".

Lokale, w których są usytuowane punkty nieodpłatnej pomocy:

NR I RODZAJ PUNKTU

SIEDZIBA PUNKTU

CZAS PRACY

PUNKTU

Nr I

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Śląska 11/13, lok. 23

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady adwokata

Nr II

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady radcy prawnego

Nr III

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, lok. 1

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady radcy prawnego

Nr IV

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową

- Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie

Nr V

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Urząd Miasta Częstochowa

ul. Nowowiejskiego 26, lok. 2

42-217 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady  adwokata

 

Nr VI

PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 

poniedziałek-piątek

11:30-15:30

porady adwokata

 

Nr VII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Terenowy Komitet

Ochrony Praw Dziecka,

Aleja Pokoju 12,

42-207 Częstochowa

poniedziałek-piątek

7:30-11:30

porady mediatora

 Punkty powierzone do prowadzenia przez organizację pozarządową


- Częstochowskie Stowarzyszenie "ETOH"Nr VIII

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe

ul. Worcella 22, lok. 21

42-202 Częstochowa

poniedziałek-piątek

08:00-12:00

porady  doradcy

 

Nr IX

PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

poniedziałek-piątek

15:00:-19:00:

porady doradcy

 


Punkty funkcjonują 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90), po umówieniu terminu wizyty.


UMAWIANIE TERMINU WIZYTY:
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w Punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem: 34 37-07-201

Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży (art. 8 ustawy).

UPRAWNIENI:
Z nieodpłatnej pomocy będzie mógł skorzystać każdy, kto złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ustawy).

Nieodpłatna pomoc prawna (art. 3 ustawy) polega na:

 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
  • w takim przypadku prawnik udzielający nieodpłatnej pomocy prawnej może sporządzić projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.


W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (art. 3a ustawy) polega na udzieleniu potrzebującemu
wsparcia w zakresie przygotowania planu rozwiązania problemu, poinformowania go o przysługujących mu uprawnieniach oraz o spoczywających na nim obowiązkach. Przykładem może być opracowanie planu wyjścia z zadłużenia kredytowego. Zadaniem doradcy jest przede wszystkim udzielenie pomocy obywatelowi w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym w realizacji przygotowanego wspólnie planu.

Nieodpłatna mediacja (zgodnie z art. 4a, ust. 1- 4), świadczona w  Punkcie Nr VII,  obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.


Mobilne porady:

Udzielane są w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10:00-12:00 oraz 17:00-19:00.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.


Porady na telefon:

Udzielane są w pozostałe wtorki miesiąca w godzinach 09:00 - 11:00 oraz 16:00 - 18:00.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przekazują do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej (art. 4 ust. 2 ustawy), wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość (wzór oświadczenia w załączniku).
Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane