W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta

zdjęcie sali sesyjnej
Rada Miasta Częstochowy

składa się z 28 radnych.


Bezpośrednią obsługę organizacyjną i techniczną zapewnia
Biuro Rady Miasta:

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
tel. 34 370-73-13
email: br@czestochowa.um.gov.pl


Rada Miasta Częstochowy
jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Mieście Częstochowa i do Jej właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy.

Natomiast do wyłącznej właściwości Rady Miasta Częstochowy należy w szczególności:

 • uchwalanie statutu gminy;

 • ustalanie wynagrodzenia prezydenta;

 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy;

 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;

 • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

 • uchwalanie programów gospodarczych;

 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych;

 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat;

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu;

 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku;

 • podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników;

 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;

 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

 

Porządek obrad Rady Miasta, wykaz głosowań wraz z wynikami, protokoły z posiedzenia są przyporządkowane do poszczególnych sesji i zamieszczone zostały w zakładce „Sesje Rady Miasta VIII kadencji (2018-2023).”


Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego, radnych rad powiatów oraz rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2024-2029

Powiadom znajomego