W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

AAB003 - Pozwolenie na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy administracja architektoniczno-budowlana
Komórka odpowiedzialna Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Treść

I. Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniając rodzaj inwestycji i jej lokalizację.

II. Wymagane wnioski i oświadczenia:

 • wniosek o pozwolenie na budowę (PB-1) - F-AAB0031
  do pobrania: F-AAB0031.doc, F-AAB0031.pdf

  Zgodnie z art. 28 ust. 1 w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 i 2c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.
  Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym  
  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - F-AAB0032
  do pobrania: F-AAB0032.doc, F-AAB0032.pdf


III. Wymagane załączniki do wniosku:

 • wniosek o pozwolenie na budowę dla inwestycji liniowych wraz z 4 egzemplarzami projektu budowlanego z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami (art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane);
 • decyzja o warunkach zabudowy;
 • specjalistyczna opinia (art. 33 ust. 3 ustawy Prawo budowlane);
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji drogowych i sieci wodno-kanalizacyjnych.

IV. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • brak

V. Opłaty:

 • Opłata skarbowa za pozwolenie na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym: 
  • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:- za każdy m2 pow. użytkowej - 1 zł - nie więcej niż - 539 zł;
  • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł;
  • innego budynku - 48 zł;
  • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł;
  • budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł;
  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 kilometra - 105 zł;
  • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi powyżej 1 km - 2143 zł;
  • innych budowli - 155 zł;
  • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł;
  • na przebudowę oraz remont obiektu budowlanego - 50% stawek ww. opłat.
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • miesiąc

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208 
  e-mail: aab@czestochowa.um.gov.pl

IX. Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku: 730 - 1530

X. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Uwagi:

 • Budownictwo mieszkaniowe zwolnione z opłat w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
 • wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr C, tel. 3707-208).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane