W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

AAB016 - Zgłoszenie budowy-wykonanie robót budowlanych - przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy administracja architektoniczno-budowlana
Komórka odpowiedzialna Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniając rodzaj inwestycji i jej lokalizację;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. Wymagane wnioski i oświadczenia:

 • wniosek zgłoszenia - przydomowa oczyszczalnia ścieków - F-AAB0161
  do pobrania: F-AAB0161.doc,   F-AAB0161.pdf
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - F-AAB0162
  do pobrania: F-AAB0162.doc,   F-AAB0162.pdf

III. Wymagane załączniki do wniosku:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej;
 • projekt oczyszczalni sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej (zawierający w swej treści m.in.. niezbędne domiary projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków do istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania, jak również domiary do granic działki) wraz z opisem robót budowlanych, odpowiednie szkice i rysunki określające budowę np. rzut, przekroje, szczegóły - 2 egzemplarze,
  Opis robót winien zawierać m.in. :
  • określenie ilości ścieków na dobę dopływających do oczyszczalni,
  • uzasadnienie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z § 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
  • stwierdzenie, iż zostały spełnione wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami), Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami) i przepisów wykonawczych do tych ustaw,
  • opinię Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego o braku możliwości przyłączenia obiektu(ów) do sieci kanalizacji sanitarnej,
  • opinię hydrogeologiczną określająca możliwości przyłączenia obiektu(ów) do sieci kanalizacji sanitarnej,
  • opinię hydrogeologiczną określająca warunki gruntu (w tym określenie poziomu wód gruntowych, przepuszczalności gruntu).

IV. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • brak

V. Opłaty:

 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • miesiąc

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej  

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208 
  e-mail: aab@czestochowa.um.gov.pl

IX. Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku: 730 - 1530

X. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Uwagi:

 • wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr C tel. 34 3707-208).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane