W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

AAB023 - Zmiana pozwolenia na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy administracja architektoniczno-budowlana
Komórka odpowiedzialna Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. Wymagane wnioski i oświadczenia:

 • wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7) - F-AAB0231
  do pobrania: F-AAB0231.doc,   F-AAB0231.pdf

  Zgodnie z art. 36a ust. 1 i 1b w zw. z art. 32 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) wniosek może być wniesiony w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.
  Formularz wniosku w formie dokumentu elektronicznego należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego udostępnionej pod adresem elektronicznym  
  https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/.

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) - F-AAB0232
  do pobrania: F-AAB0232.doc,   F-AAB0232.pdf

III. Wymagane załączniki:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, 
 • 4 egzemplarze projektu budowlanego zamiennego,
 • kserokopia pozwolenia na budowę,
 • inne:
  • oryginały dokumentów do wglądu w celu uwierzytelnienia ich kserokopii,
  • pisemne pełnomocnictwo.

IV. Dokumenty do wglądu:

 • Pozwolenie na budowę.

V. Opłaty:

 • Opłata skarbowa za:
  • zmianę decyzji pozwolenia na budowę, bez wykonywanych robót budowlanych - 10 zł,
  • remont, przebudowę 50% stawki, czyli 0,50 zł za metr kwadratowy,
  • rozbudowę - za każdy metr nowej powierzchni 1 zł.
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • miesiąc

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208 
  e-mail: aab@czestochowa.um.gov.pl

IX. Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku: 730 - 1530

X. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane