W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

AAB025 - Ustalenie warunków zabudowy terenu i zagospodarowania terenu poprzez wydanie decyzji: a) o lokalizacji inwestycji celu publicznego b) o warunkach zabudowy - dla obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy administracja architektoniczno-budowlana
Komórka odpowiedzialna Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

Treść

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zmieniona ustawą z dnia 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19;
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

II. Wymagane wnioski:


III. Wymagane załączniki do wniosku:

 • oryginał oraz 1 egzemplarz kserokopii mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesionym przebiegiem inwestycji i granicami obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;
 • oryginał oraz 1 egzemplarz kserokopii mapy ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem inwestycji i granicami obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać;
 • warunki techniczne zasilania od odpowiednich jednostek (TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, ul. Mirowska 24, Częstochowa, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. ul. Jaskrowska 14/44, Częstochowa, GSG Sp. z o.o. w Zabrzu Rozdzielnia Gazu w Częstochowie, ul. Legionów 79, Częstochowa, Miejski Zarząd Dróg i Transportu ul. Popiełuszki 4/6, Częstochowa, Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., ul. Brzeźnicka 32/34, Częstochowa);
 • kserokopię z rejestrów sądowych w przypadku wystąpienia o decyzję osób prawnych (np. Sp.z.o.o.);
 • pełnomocnictwo pisemne - dla osoby fizycznej do reprezentowania inwestora.

IV. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • brak

V. Opłaty:

 • 598 zł opłaty skarbowej od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • 56 zł opłaty skarbowej od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby. 
  Inwestycje związane bezpośrednio z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłat skarbowych.
 • W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • 2 miesiące (termin może ulec wydłużeniu zgodnie z art.36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • ul. Śląska 11/13, Parter - hol, Biuro Obsługi Interesanta stanowisko C
  tel.: 34 37-07-208 
  e-mail: aab@czestochowa.um.gov.pl

IX. Godziny pracy:

 • od poniedziałku do piątku: 730 - 1530

X. Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Częstochowy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

XI. Uwagi:

 • Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta (stanowisko nr C tel. 34 3707-208).

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane