W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

IOD001 - Realizacja praw osób, których dane dotyczą, określonych w art. 15 – 21 RODO

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy realizacja praw osób, których dane dotyczą, określonych w art. 15 – 21 rodo
Komórka odpowiedzialna Inspektor Ochrony Danych

I. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Zarządzenie Nr k.8.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Realizacji Praw osób, których dane dotyczą, określonych w art. 15-21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

II. Wymagane wnioski:

 • Żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie praw określonych w art. 15 – 21 RODO, mogą zostać złożone do Administratora w postaci dedykowanego wniosku lub w innej formie - F-IOD0011

  do pobrania: F-IOD0011.doc, F-IOD0011.pdf

III. Wymagane załączniki do wniosku:

 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa - w przypadku, gdy żądanie osoby, której dane dotyczą składane jest za pośrednictwem pełnomocnika.

  W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane dotyczą składane jest za pośrednictwem pełnomocnika, wówczas pełnomocnictwo winno być sporządzone zgodnie z zapisami art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

IV. Wymagane dokumenty do wglądu:

 • brak

V. Opłaty:

 • brak

VI. Termin załatwienia sprawy:

 • bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

  Termin, o którym mowa powyżej może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W przypadku przedłużenia terminu realizacji wniosku Urząd poinformuje o tym wnioskodawcę.

VII. Jednostka odpowiedzialna:

 • Wydział Nadzoru i Administracji

VIII. Miejsce załatwienia sprawy:

 • Wnioski o realizację praw osób w postaci tradycyjnej papierowej, opatrzone własnoręcznym podpisem można złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta (pokój nr 3; ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) lub przesłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa;

 • wnioski o realizację praw osób w postaci elektronicznej należy przesłać na adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP opatrzone podpisem kwalifikowanym lub potwierdzony profilem zaufanym;

 • wnioski o realizację praw osób można także kierować na adres skrzynki mailowej: info@czestochowa.um.gov.pl , iod@czestochowa.um.gov.pl ale opatrzone podpisem kwalifikowanym albo potwierdzone profilem zaufanym;

 • wnioski o realizację praw osób składane ustnie (nie dotyczy kontaktu telefonicznego) są przyjmowane wyłącznie podczas osobistej wizyty w Urzędzie Miasta Częstochowy.

IX. Godziny pracy:

 • poniedziałek - piątek: 730 - 1530

X. Tryb odwoławczy:

 • brak

XI. Uwagi:

 • Jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby fizycznej składającej żądanie, można wymagać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości tej osoby.
  W przypadku wniesienia wniosku o realizację praw osób za pośrednictwem e-maila bez możliwości jednoznacznego zidentyfikowania osoby (nie opatrzonego podpisem kwalifikowanym albo potwierdzonego profilem zaufanym), wówczas do wnoszącego zostanie skierowane wezwane do ponownego złożenia wniosku w dopuszczonym trybie.

Klauzula informacyjna

Powiadom znajomego