Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy V kadencji - LXVII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień  8 listopada (poniedziałek) 2010 roku o godz. 9:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie
   
LXVII zwyczajną Sesję
    RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu obrad LXVI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Przewodniczącej Rady Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca p.f. Prezydenta Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Interpelacje radnych.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie  zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2010 rok. (BR.14/LXVII/10)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów. (BR.1/LXVII/10)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 608/LIII/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2010 roku. (BR.10/LXVII/10)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie, poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci nieruchomości gruntowych. (BR.15/LXVII/10)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.5/LXVII/10)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Częstochowie przy ul. Sułkowskiego 9. (BR.6/LXVII/10)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Częstochowy położonej w Częstochowie na nieruchomość gruntową stanowiącą własność „EDILGI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością położoną w Częstochowie. (BR.7/LXVII/10)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy i obciążenie prawem użytkowania na czas nieoznaczony, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oddanej w użytkowanie wieczyste Gminie Częstochowa, położonej w Międzywodziu, Gmina Dziwnów. (BR.9/LXVII/10)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 667/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Częstochowy. (BR.13/LXVII/10)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do zatwierdzenia projektów w ramach działania 9.3. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 „Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. (BR.8/LXVII/10)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego w Częstochowie przy ul. Augustyna 3/7. (BR.3/LXVII/10)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 dla Młodzieży w Częstochowie przy ul. Św. Augustyna 3/7. (BR.4/LXVII/10)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka Nr 5 przy ul. Św. Brata Alberta 36/40. (BR.2/LXVII/10)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 658/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2010 roku (z późn. zm.). (BR.11/LXVII/10)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany do jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 217/XIX/2007 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie (z późn. zm.) (BR.12/LXVII/10)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”. (BR.19/LXVI/10)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 „Partnerstwo dla Częstochowy”. (BR.23/LXVI/10)
27.    Odpowiedzi na interpelacje.
28.    Wolne wnioski i oświadczenia.
29.    Zamknięcie obrad LXVII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.Przewodnicząca
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ewa Pachura

Załączniki

Protokół doc, 529 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij