W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja XVi zwyczajna Sesja

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu obrad XIV Sesji Rady Miasta.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu miasta Częstochowy (BR.1/XVI/03).
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Powstańców Śląskich 7a w Częstochowie i pokrycia straty (BR.3/XVI/03).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, ul. Kiedrzyńska 81 a, 42 - 200 Częstochowa i pokrycia straty (BR.4/XVI/03).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Rocha 250 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.5/XVI/03).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Olsztyńskiej 60 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.6/XVI/03).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Orłowskiego 5 w Częstochowie i pokrycia straty(BR.7/XVI/03).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Orkana 61/67 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.8/XVI/03).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Kopernika 45 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.9/XVI/03).
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Piastowskiej 80/82 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.10/XVI/03).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Wolności 14 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.11/XVI/03).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, ul. Al. Pokoju 3, 42-200 Częstochowa i pokrycia straty (BR.12/XVI/03).
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Kopalnianej 4 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.13/XVI/03).
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, ul. Nadrzeczna 34/40, 42-200 Częstochowa i pokrycia straty (BR.14/XVI/03).
22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Lekarskiej, przy ul. Warszawskiej 347, 42-200 Częstochowa i pokrycia straty (BR.15/XVI/03).
23. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „COMBI-MED” przy ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie i pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2002 r. (BR.16/XVI/03).
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. SPZOZ Przychodni Zdrowia Psychicznego, przy ul. Wiolinowej 1 w Częstochowie i pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podziału zysku za 2002 r. (BR.17/XVI/03).
25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. spzoz Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie i pokrycia straty (BR.18/XVI/03).
26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska przy ul. Mireckiego 29a w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 797/LX/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska przy ul. Mireckiego 29a w Częstochowie, zmienionego Uchwałą Nr 840/LXIII/2002 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 czerwca 2002 r. (BR.19/XVI/03).
27. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do jednolitego tekstu statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej „COMBI-MED” przy ul. Dekabrystów 17/19 w Częstochowie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 645/LI/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 września 2001 r. zmienionego Uchwałą Nr 716/LVIII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 31 stycznia 2002r., Uchwałą Nr 800/LXI/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 marca 2002 r., Uchwałą 841/LXIII/02 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 czerwca 2002 r., i Uchwałą Nr 142/XV/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 16 czerwca 2003 r. (BR.20/XVI/03).
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 281/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej przy ul. Orkana 61/67 w Częstochowie, zmienionej Uchwałą Nr 361/XXIX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2000 r. (BR.21/XVI/03).
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 291/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej przy ul. Wolności 14 w Częstochowie, zmienionej Uchwałą Nr 371/XXIX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2000 r. (BR.22/XVI/03).
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 278/XXIV/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Lekarskiej przy ul. Powstańców Śląskich 7a w Częstochowie, zmienionej Uchwałą Nr 358/XXIX/2000 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2000 r. (BR.23/XVI/03).
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 597/XLVIII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu (BR.2/XVI/03).
32. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Częstochowie z siedzibą przy ul. Legionów 58 (BR.25/XVI/03).
33. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie Miasta Częstochowy (BR.29/XVI/03).
34. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia środków Unii Europejskiej ISPA będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do podpisania porozumienia o realizacji projektu inwestycyjnego pn.: „Modernizacja i rozbudowa urządzeń gospodarki wodno - ściekowej w obszarze zasilania ujęć wód podziemnych dla miasta Częstochowy ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia Wierzchowisko” i do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania przekazanych środków (BR.26/XVI/03).
35. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Lokalny Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie (BR.27/XVI/03).
36. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Lokalny Fundusz Poręczeń Kredytowych w Częstochowie (BR.28/XVI/03).
37. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Częstochowy w perspektywie roku 2010 (BR.30/XVI/03).
38. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2004 – 2010 (BR.31/XVI/03).
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2003 rok (BR.24/XVI/03).
40. Odpowiedzi na interpelacje.
41. Wolne wnioski i oświadczenia.
42. Zamknięcie obrad XVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, z 2001 r. poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271).

zwołuję
na dzień 7 lipca (poniedziałek) 2003 roku o godz. 9 00 w sali sesyjnej
Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XVI zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane