W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LVI zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów obrad LIV i LV Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Interpelacje radnych.
8. Pytania radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Częstochowy. (BR.7/LVI/06)
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2006 rok. (BR.13/LVI/06)
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Katowice.(BR.14/LVI/06)
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa na rzecz miasta na prawach powiatu Częstochowa w drodze darowizny, nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej. (BR.1/LVI/06)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Grabówka w rejonie ulic Goździków, Św. Rocha i Ikara w Częstochowie. (BR.2/LVI/06)
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy w drodze ofertowego przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Częstochowa położonej w Częstochowie u zbiegu ulic Św. Jadwigi i Kordeckiego. (BR.16/LVI/06)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 869/LIV/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa (z późniejszymi zmianami). (BR.15/LVI/06)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XI/2003 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wprowadzenia regulaminów: 1) "Regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Prezydenta Miasta Częstochowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów i działaczy reprezentujących stowarzyszenia sportowe z terenu miasta Częstochowy" 2) "Regulaminu pracy Komisji Opiniującej" (z poźn. zm.). (BR.3/LVI/06)
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki "Nasza Przychodnia" z siedzibą przy Alei Wolności 46 w Częstochowie, dla którego organem założycielskim jest Miasto na prawach powiatu Częstochowa. (BR.4/LVI/06)
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w likwidacji, Aleja Wolności 14 w Częstochowie, sporządzonego na dzień zakończenia likwidacji, tj. na 30 listopada 2005 roku. (BR.5/LVI/06)
20. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w zakresie dożywiania uczniów na terenie Miasta Częstochowy na lata 2006 - 2009. (BR.6/LVI/06)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 731/XLVI/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu "System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)" oraz podpisania umowy o wspólnym przedsięwzięciu i umowy o szczególnych obowiązkach partnerów umowy o wspólnym przedsięwzięciu. (BR.17/LVI/06)
22. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy. (BR.8/LVI/06)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 11/II/2002 Rady Miasta Częstochowy z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów Komisji Rady Miasta z późniejszymi zmianami. (BR.10/LVI/06)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie Zarządzenia Nr 2785/06 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu. (BR.9/LVI/06)
25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana C. P. na działania Miejskiego Zarządu Dróg w Częstochowie. (BR.11/LVI/06)
26. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. C. na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. (BR.12/LVI/06)
27. Informacja Prezydenta Miasta Częstochowy na temat realizacji Uchwały NR 644/XLIV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia w sprawie przekształcenia Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie.
28. Odpowiedzi na interpelacje.
29. Wolne wnioski i oświadczenia.
30. Zamknięcie obrad LVI zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień 27 lutego (poniedziałek) 2006 roku o godz. 900
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LVI zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka

Załączniki

Protokół doc, 248 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane