W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LXII zwyczajną Sesję RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów obrad LX i LXI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7. Pytania radnych.
8. Interpelacje radnych.
9. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Prezentacja Planu Ochrony Parku Krajobrazowego "Orlich Gniazd" i Parku Krajobrazowego "Stawki".
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2006 rok. (BR.13/LXII/06)
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 649/XLV/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 maja 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Częstochowa na prawach powiatu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi. (BR.1/LXII/06)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR 51/VII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Częstochowy gimnazjów i sieci sześcioletnich szkół podstawowych (z późn. zm.). (BR.2/LXII/06)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 751/XLVII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 23 i Gimnazjum Specjalne przy ul. Staszica 10. (BR.3/LXII/06)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 1004/LXI/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2006/2007 dla uczniów częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości. (BR.4/LXII/06)
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 8 przy ul. Szczytowej 28/30 w Częstochowie. (BR.5/LXII/06)
17. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Przyrów. (BR.6/LXII/06)
18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Wyczerpy. (BR.14/LXII/06)
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w Częstochowie przy ul. Obrońców Westerplatte. (BR.7/LXII/06)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych, położonych w Częstochowie przy ul. Złotej 101, 103/107. (BR.8/LXII/06)
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Częstochowie przy ul. Krakowskiej 80. (BR.9/LXII/06)
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Ogrodowej 33. (BR.10/LXII/06)
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2006 – 2013. (BR.11/LXII/06)
24. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2006-2013 dla Miasta Częstochowy. (BR.12/LXII/06)
25. Odpowiedzi na interpelacje.
26. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
27. Zamknięcie obrad LXII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję
na dzień 28 sierpnia (poniedziałek) 2006 roku o godz. 9.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LXII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Wiesław Wiatrak

Załączniki

Protokół doc, 221 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane