W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy IV kadencji - Sesja LXIV zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Godzina od: 09:00
Porządek

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Powołanie sekretarzy obrad.
3.Zmiany w porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu obrad LXIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
6.Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
7.Pytania radnych.
8.Interpelacje radnych.
9.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2006 rok. (BR.21/LXIV/06)
11.Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Częstochowy na lata 2006-2013. (BR.1/LXIV/06)
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 869/LIV/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym w Częstochowie powierzone do realizacji przez Gminę Częstochowa (z późniejszymi zmianami). (BR.3/LXIV/06)
13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Częstochowy do podpisania umów z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie projektów „Stypendia unijne dla uczniów w roku szkolnym 2006/2007”; „Stypendia unijne dla studentów w roku akademickim 2006/2007”. (BR.12/LXIV/06)
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 602/XLII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Częstochowa. (BR.4/LXIV/06)
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na lata 2007 – 2013 programu pn. „Wychowanie prorodzinne najskuteczniejszym programem profilaktycznym”. (BR.5/LXIV/06)
16.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007–2013 „Częstochowa Niepełnosprawnym”. (BR.6/LXIV/06)
17.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2007. (BR.7/LXIV/06)
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu osłonowego na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie Miasta Częstochowy na lata 2007-2013”. (BR.18/LXIV/06)
19.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia, w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze. (BR.10/LXIV/06)
20.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, mieszkaniach chronionych i ośrodku interwencji kryzysowej, działających na terenie Miasta Częstochowy. (BR.11/LXIV/06)
21.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla Domu Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ul. Kontkiewicza 2. (BR.19/LXIV/06)
22.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wartości jednego punktu w złotych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. (BR.20/LXIV/06)
23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 916/LVII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2006 roku (z późn. zm.). (BR.24/LXIV/06)
24.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007-2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”. (BR.8/LXIV/06)
25.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy Parkitka. (BR.9/LXIV/06)
26.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody. (BR.13/LXIV/06)
27.Podjęcie uchwały w sprawie objęcia ochroną pomnikową jednogatunkowej alei brzozowej zlokalizowanej w ciągu ulicy Bialskiej w Częstochowie. (BR.22/LXIV/06)
28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 1033/LXIII/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gry bingo usytuowanego w Czestochowie przy ulicy Warszawskiej 2. (BR.17/LXIV/06)
29.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Legionów 63a. (BR.14/LXIV/06)
30.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Częstochowie przy Alei Armii Krajowej 2 oraz przy ul. Kilińskiego 18/20A. (BR.15/LXIV/06)
31.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Częstochowie przy ul. Leśnej 3. (BR.16/LXIV/06)
32.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 447/XXXIII/2004 Rady Miasta Częstochowy z dnia 5 lipca 2004 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi. (BR.23/LXIV/06)
33.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Z. C. na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. (BR.2/LXIV/06)
34.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
35.Informacja Prezydenta Miasta dotycząca analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia.
36.Odpowiedzi na interpelacje.
37.Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
38.Zamknięcie obrad LXIV zwyczajnej Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Ogłoszenie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)
zwołuję
na dzień 23 października (poniedziałek) 2006 roku o godz. 9.00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LXIV zwyczajną Sesją RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Ryszard Szczuka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane