W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta.

Obowiązuje od 15. 03. 2017 r. do 07. 04. 2017 r.

OBWIESZCZENIE

 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz.U. z 2016r., poz. 353, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 515.XXXVI.2017 z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Częstochowie w dzielnicy Dźbów w rejonie ulic: Leśnej, Powstańców Warszawy, Malowniczej i granicy miasta. Zmiany dotyczą ustaleń tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr 159/XI/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2011r. w zakresie:

  • określenia możliwości lokalizacji nowych inwestycji kwalifikowanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - § 10 ust. 12 pkt 1,
  • określenia sposobu zaopatrzenia terenów w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru - § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c,
  • zasad i warunków odprowadzenia wód opadowych - § 14 ust. 2 pkt 1 i 2,
  • warunków, parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu oraz parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy w granicach terenów oznaczonych symbolem P1 - § 25 ust. 1 pkt 3 oraz § 25 pkt 4,
  • zapisów planu związanych z lokalizacją autostrady - § 3 ust. 2 pkt 1 lit. f, § 12, § 13 ust. 5, § 19 pkt 3 lit. d, § 20 ust. 3 pkt 3 lit. b, § 24 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie, § 27 ust. 2 pkt 3 lit. a, § 34 ust. 2 pkt 3 lit. a.

Pełna treść zmienianej uchwały opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 24, poz. 4175 i dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy (www.bip.czestochowa.pl) oraz w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno- Planistycznej przy ul. Katedralnej 8.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego, dotyczące wyłącznie wymienionych powyżej zagadnień. Wnioski wykraczające poza wskazany zakres nie będą przedmiotem rozpatrzenia.

Wnioski należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój nr 3 lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno - Planistycznej przy ul. Katedralnej 8, w terminie do dnia  7 kwietnia 2017r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z up. Prezydenta Miasta
 
Andrzej Szewiński
Zastępca Prezydenta

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane