W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 20 marca 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową.

Obowiązuje od 28. 03. 2023 r. do 20. 04. 2023 r.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Częstochowy
z dnia 20 marca 2023 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jt. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Częstochowy Uchwały Nr 984.LXXV.2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, pomiędzy rzeką Kucelinką i ulicą Manganową.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2023 roku. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta Częstochowy na jeden z poniższych sposobów:

  1. złożyć bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 (pokój nr 3), 42-217 Częstochowa lub w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej przy ul. Legionów 52 pokój nr 234 (II piętro) 42-202 Częstochowa, w godzinach pracy urzędu,
  2. przesłać listownie pod jeden z ww. adresów,
  3. przesłać w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl. 

Formularz do wypełnienia zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „Poradnik interesanta” – kategoria sprawy: planowanie przestrzenne – nazwa sprawy: PP003-Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „Poradnik interesanta” – kategoria sprawy: planowanie przestrzenne – nazwa sprawy: PP003-Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub jego zmiany – Klauzula informacyjna.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Częstochowy. Informacja o sposobie rozpatrzenia wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez publikację Zarządzenia Prezydenta Miasta Częstochowy w tej sprawie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl, w zakładce „PREZYDENT MIASTA”– Zarządzenia. 

Z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy
(-) Bartłomiej Sabat 

Załączniki

Powiadom znajomego