W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - XLIX zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję

na dzień 20 lutego (czwartek) 2014 roku o godz. 09:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

XLIX zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Informacja o pracach Komisji Praworządności i Samorządu wraz z Zespołem ds. zmian Statutów Rad Dzielnic nad zmianą Statutów Rad Dzielnic.
8.    Pytania radnych.
9.    Wystąpienia zaproszonych gości.
10.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
11.    Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2013 rok.
12.    Rozpatrzenie informacji z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego na terenie Miasta Częstochowa w roku 2013.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031. (BR.23/XLIX/14)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014. (BR.24/XLIX/14)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia procedur i zasad realizacji budżetu partycypacyjnego jako części budżetu miasta Częstochowy. (BR.25/XLIX/14)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Częstochowy za 2013 rok. (BR.26/XLIX/14)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie usuniętych pojazdów. (BR.27/XLIX/14)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy. (BR.28/XLIX/14)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 144/XII/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 1999 r. w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu na terenie miasta Częstochowy (z późn. zm.) (BR.29/XLIX/14)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w Częstochowie. (BR.10/XLIX/14)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie. (BR.11/XLIX/14)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie. (BR.12/XLIX/14)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie. (BR.13/XLIX/14)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie. (BR.14/XLIX/14)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Częstochowie przy ul.  Przechodniej 11/15. (BR.30/XLIX/14)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15. (BR.16/XLIX/14)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15. (BR.31/XLIX/14)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 12 w Częstochowie przy ul.  Przechodniej 11/15. (BR.32/XLIX/14)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 12 w Częstochowie przy ul. Przechodniej 11/15. (BR.15/XLIX/14)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.8/XLIX/14)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 4 im. Wojska Polskiego w Częstochowie przy ul. Warszawskiej 142. (BR.9/XLIX/14)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.6/XLIX/14)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.3/XLIX/14)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa w Częstochowie Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.5/XLIX/14)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 dla Dorosłych w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.2/XLIX/14)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Częstochowie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Częstochowie przy ul. Krótkiej 22. (BR.4/XLIX/14)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Częstochowie przy ul. Krótkiej 22. (BR.1/XLIX/14)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Częstochowie przy ul. Legionów 58. (BR.33/XLIX/14)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Rady Miasta Częstochowy w sprawie nadania statutu Miejskiemu Szpitalowi Zespolonemu  z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.17/XLIX/14)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego z siedzibą przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.18/XLIX/14)
41.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Częstochowy na lata 2014-2018”. (BR.34/XLIX/14)
42.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Częstochowa na lata 2014-2018. (BR.35/XLIX/14)
43.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Częstochowy na 2014 rok. (BR.7/XLIX/14)
44.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 779/XLIV/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Częstochowy. (BR.22/XLIX/14)
45.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. B. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.19/XLIX/14)
46.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B. Ł. na działania Prezydenta Miasta Częstochowy. (BR.20/XLIX/14)
47.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Częstochowy
na rok 2014. (BR.21/XLIX/14)
48.    Interpelacje radnych.
49.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
50.    Zamknięcie obrad XLIX Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół doc, 736 kB

Powiadom znajomego