W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - LII zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

zwołuję
na dzień 22 maja (czwartek) 2014 roku o godz. 09:00
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie

LII zwyczajną Sesję
RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY


z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Powołanie sekretarzy obrad.
3.    Zmiany w porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołów z obrad L i LI Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5.    Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6.    Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7.    Pytania radnych.
8.    Wystąpienia zaproszonych gości.
9.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2014-2031. (BR.30/LII/14)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na rok 2014. (BR.28/LII/14)
12.    Debata na temat bezrobocia w naszym mieście.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia prac nad strategią rozwoju miasta. (BR.29/LII/14)
14.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 647/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miasta Częstochowy oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Częstochowy z tytułu niepodatkowych należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. (BR.14/LII/14)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Częstochowie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd nieruchomościami gruntowymi zabudowanymi. (BR.12/LII/14)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu miasta Częstochowy w 2014 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (BR.1/LII/14)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych oraz publicznych prowadzonych na terenie miasta Częstochowy przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. (BR.13/LII/14)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 894/L/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością na terenie Gminy Miasta Częstochowy. (BR.10/LII/14)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z transportu dla osób z niepełnosprawnością z terenu Gminy Miasta Częstochowy. (BR.11/LII/14)
20.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. (BR.20/LII/14)
21.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie. (BR.16/LII/14)
22.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy. (BR.2/LII/14)
23.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie (Bojemskiego). (BR.7/LII/14)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Częstochowie (Tischnera, Miłosza). (BR.5/LII/14)
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Częstochowie (Hantkego). (BR.3/LII/14)
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze gminnej w Częstochowie (Mazowieckiego). (BR.4/LII/14)
27.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze powiatowej w Częstochowie (Marszałkowska). (BR.6/LII/14)
28.    Podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy skwerowi w Częstochowie (Skwer J. Gniatkowskiego). (BR.24/LII/14)
29.    Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 864/XLIX/2014 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi w Częstochowie. (BR.25/LII/14)
30.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 188/XIII/2011 Rady Miasta Częstochowy z dnia 10 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Częstochowa. (BR.26/LII/14)
31.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 19 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 15 przy ulicy Orlej 4/8 w Częstochowie poprzez likwidację Oddziałów Przedszkolnych z siedzibą przy ulicy Gilowej 23 Szkoły Podstawowej nr 19 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 15 przy ulicy Orlej 4/8 w Częstochowie. (BR.19/LII/14)
32.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Miejskiego Przedszkola nr 44 w Częstochowie. (BR.15/LII/14)
33.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Przedszkolu nr 44 przy ulicy Gilowej 23 w Częstochowie. (BR.17/LII/14)
34.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiemu Przedszkolu nr 4 przy ul. Witkiewicza 4 w Częstochowie. (BR.18/LII/14)
35.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do statutu Miejskiego Szpitala Zespolonego z siedzibą przy ul. Mirowskiej 15 w Częstochowie. (BR.8/LII/14)
36.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz wniosku o pokrycie straty za 2013 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Kilińskiego 10 w Częstochowie. (BR.27/LII/14)
37.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Częstochowy z grup szczególnego ryzyka na lata 2014 – 2018”. (BR.9/LII/14)
38.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa E. i Z. B. na działania Rady Nadzorczej Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie. (BR.21/LII/14)
39.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. B. na działania Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie.(BR.22/LII/14)
40.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia „Ekologiczny Kiedrzyn” na działania Prezydenta Miasta oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie. (BR.23/LII/14)
41.    Interpelacje radnych.
42.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
43.    Zamknięcie obrad LII Sesji Rady Miasta Częstochowy.


Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-)  Zdzisław Wolski

Załączniki

Protokół pdf, 824 kB

Powiadom znajomego