W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Rada Miasta Częstochowy VI kadencji - III zwyczajna Sesja RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. z późniejszymi zmianami)

zwołuję

na dzień 28 grudnia (wtorek) 2010 roku o godz. 09:00

w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy ul. Śląska 11/13 w Częstochowie
    
III zwyczajną Sesję
    RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Powołanie sekretarzy obrad.
3. Zmiany w porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów obrad LXVII, I i II Sesji Rady Miasta Częstochowy.
5. Informacja bieżąca Prezydenta Miasta Częstochowy.
6. Informacja bieżąca Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Pytania radnych.
9. Interpelacje radnych.
10. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Miasta Częstochowy. (BR.1/III/10)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. (BR.2/III/10)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Częstochowy na prawach powiatu na 2010 rok. (BR.10/III/10)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 767/LXVI/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2011 roku. (BR.8/III/10)
15. Prezentacja projektu budżetu miasta Częstochowy na rok 2011 (BR.3/I/10) oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011 – 2044. (BR.4/I/10)
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. (BR.7/III/10)
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. (BR.16/III/10)
18. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Częstochowy”. (BR.11/III/10)
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Częstochowie w 2011 roku. (BR.15/III/10)
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 658/LVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i środków finansowych przeznaczonych na ich realizację w 2010 roku (z późn. zm.). (BR.13/III/10)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skargi Gminy Częstochowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 30 września 2010 roku Nr NP/II/0911/291/10 stwierdzające nieważność uchwały Nr 737/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie nadania Statutu Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Częstochowie. (BR.14/III/10)
22. Podjęcie uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011. (BR.12/III/10)
23. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania delegata Miasta Częstochowy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. (BR.9/III/10)
24. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Miasta Częstochowy do Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich. (BR.6/III/10)
25. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Częstochowy.   (BR.3/III/10)
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz wyboru jej Przewodniczącego.(BR.4/III/10)
27. Podjęcie uchwały w sprawie w określenia składów osobowych oraz zatwierdzenia wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Rady Miasta Częstochowy.(BR.5/III/10)
28. Wolne wnioski i oświadczenia radnych, Prezydenta i inne zgłoszone do porządku obrad.
29. Zamknięcie obrad III Sesji Rady Miasta Częstochowy.

Przewodniczący
Rady Miasta Częstochowy
(-) Marek Balt

Załączniki

Protokół doc, 420 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane