W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa

tel. 34 370 71 00
fax 34 370 71 70


e-mail: info@czestochowa.um.gov.pl
http://www.czestochowa.pl
adres skrytki ePUAP: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP


NIP Gminy Miasta Częstochowa:
5732745883
REGON Gminy Częstochowa:
151399002
Identyfikator gminy TERYT: 2464011

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Częstochowy w roku 2016

Wersja strony w formacie XML
Szczegółowe informacje dot. kontroli są udostępniane na wniosek na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zmianami).Lp.

Nazwa podmiotu przeprowadzającego kontrolę

Zakres kontroli

Termin przeprowadzenia kontroli

Efekt kontroli (ocena, zalecenia)

1. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Częstochowa. 01.12.2015 r. - 12.02.2016 r. W wystąpieniu pokontrolnym wskazano wnioski zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i usprawnienia badanej działalności. Podjęte zostały działania w celu realizacji wniosków.
2.  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  Projekt pn. „Rozbudowa ulicy Nadrzecznej i ul. Plac Bohaterów Getta w Częstochowie”.  24.02.2016r. - 04.03.2016r.  Ocena pozytywna – nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień, odstąpiono od wydania zaleceń
3.  Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  Wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa przekazanych w 2016 r. na realizację projektu pn. „Szkoła Kibicuje”, w 2015 r. na realizację projektu pn. „Bezpieczny pasażer, bezpieczny kierowca w Częstochowie”.  10.03.2016r. - 11.03.2016r.  Ocena pozytywna – nie wydano zaleceń
4.  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach  Projekt pn. „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski”.  23.03.2016r. - 25.03.2016r.  Wynik kontroli: bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń
5. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim. 06.04.2016r. - 07.06.2016r. Nie wydano wniosków pokontrolnych
6.  Wojewódzka Komisja Lekarska w Katowicach  Weryfikacja orzeczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej dla miasta Częstochowy.  18.04.2016r.  Nie wydano zaleceń
7. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie Projekt pn."Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Częstochowskiej" 09.05.2016r. - 11.05.2016r. Wydano zalecenia pokontrolne dla stwierdzonych uchybień. Podjęto działania w celu realizacji zaleceń.
8. KPW Audytor Sp. z o.o. Łódź Badanie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Częstochowa za 2015 r. 09.05.2016r. - 16.05.2016r. Pozytywna opinia i raport biegłego rewidenta z dnia 13.05.2016r.
9. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Przygotowanie Gminy Miasta Częstochowy do pełnienia funkcji instytucji pośredniczącej RPO WŚL 2015-2020 10.05.2016r. - 20.05.2016r. Nie stwierdzono istotnych uchybień w kontrolowanym zakresie. Instytucji kontrolującej przekazano raport z wdrożenia wydanych zaleceń.
10. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Umowa z dnia 8.11.2012r. w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przyjemnej i ulicy Lotosu w Częstochowie – II etap”. 19.05.2016r. Wynik kontroli:  realizacja zadania zgodnie z zawartą umową, bez uwag.
11. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Przygotowanie oraz stopień realizacji zadań związanych z utrzymaniem budowli ochronnych i urządzeń specjalnych Obrony Cywilnej w Mieście Częstochowa. 23.05.2016r. Ocena pozytywna – nie wydano zaleceń
12. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za miesiące: czerwiec i lipiec 2015 r., październik i listopad 2015 r., marzec i kwiecień 2016 r. 9.06.2016r. - 14.04.2017r. Wyniki kontroli za miesiące: czerwiec 2015 r., październik i listopad 2015 r. oraz marzec i kwiecień 2016 r. - nie stwierdzono nieprawidłowości.
13. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Kontrola i ocena stanu sanitarnego parków i piaskownic. 28.06.2016r. W dniu kontroli stan sanitarno-higieniczny parków i piaskownic nie budził zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
14. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Kontrola i ocena stanu sanitarnego Parku im. Narutowicza. 25.07.2016r. W dniu kontroli teren parku i plac zabaw utrzymane czysto, piaskownica i kosze na odpady w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
15. Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach Projekt pn."Budowa  infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-region częstochowski" dofinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej 05.09.2016r. - 09.09.2016r. W protokole z kontroli stwierdzono wypełnienie zapisów umowy o dofinansowanie Projektu
16. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn."Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - Spn" 16.09.2016r. - 20.09.2016r. Wynik kontroli: bez zastrzeżeń, nie wydano zaleceń
17. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Stosowanie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.) w szczególności w zakresie terminowości wydawania decyzji w trybie w/w ustawy. 10.10.2016r. - 11.10.2016r. Ocena pozytywna – nie wydano zaleceń
18. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Projekt pn."Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie - strefa Skorki" 18.10.2016r. Wynik kontroli: z nieistotnymi zastrzeżeniami

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane